Etusivu » Julkaisut » Rikoksentorjuntaohjelma 2016–2020

Turvallisesti yhdessä – kansallinen rikoksentorjuntaohjelma 2016–2020

Valtioneuvosto antoi marraskuussa 2016 periaatepäätöksen kansallisesta rikoksentorjuntaohjelmasta vuosille 2016–2020. Ohjelma keskittyy paikallisen rikoksentorjuntatyön kehittämiseen ja asukkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksien parantamiseen rikosten ehkäisyssä.

Kansallisen rikoksentorjuntaohjelman tavoitteena on kytkeä rikosten ehkäisy entistä paremmin kunnan eri suunnitelmiin ja hyvinvointi- ja turvallisuustyöhön. Kuntien työn tueksi kehitetään sähköisen hyvinvointikertomuksen indikaattoreita ja luodaan turvallisuusvaikutusten muistilista, jonka avulla rikosten ehkäisyn näkökulmia voidaan arvioida kunnallisen päätöksenteon valmistelussa. Lisäksi kehitetään keinoja arvioida rikosten ehkäisyn keinojen kustannustehokkuutta.

Ohjelma sisältää useita toimenpiteitä paikallisen rikoksentorjuntatyön kehittämiseksi sekä viranomaisten, elinkeinoelämän, kansalaisjärjestöjen ja asukkaiden yhteistyön parantamiseksi. Keskeistä on eri tasoilla toimivien viranomaisten roolin selkeyttäminen rikosten ehkäisyssä. Ohjelmassa parannetaan rikoksentorjunnan osaamista ja tuotetaan oppimateriaaleja rikoksen ehkäisystä paikallisille toimijoille sekä koulujen ja nuorisotoimen käyttöön.

Ohjelman tarkoituksena on lisätä asukkaiden turvallisuutta ja viihtyvyyttä vähentämällä rikoksen uhriksi joutumisen riskiä ja rikoksista aiheutuvia haittoja. Lähtökohtana on, että yhdessä tekeminen luo yhteenkuuluvuutta ja vähentää turvattomuuden kokemista. Ohjelman tavoitteena on myös edistää asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia rikoksentorjunnan suunnittelussa ja turvallisuutta koskevissa päätöksissä.

Rikoksentorjuntaohjelman toimenpiteitä (29) toteuttavat mm. rikoksentorjuntaneuvosto, eri ministeriöt, poliisi, Kuntaliitto, kunnat, aluehallintovirastot, yliopistot, ammattikorkeakoulut ja useat järjestöt.

Kansallisen rikoksentorjuntaohjelman "Turvallisesti yhdessä" valmisteli rikoksentorjuntaneuvosto, joka hyväksyi ohjelman omalta osaltaan 16.6.2016, jonka jälkeen se oli lausuntokierroksella.

Valtioneuvoston periaatepäätöksenä 24.11.2016 julkaistu päivitetty versio.

Turvallisesti yhdessä. Kansallinen rikoksentorjuntaohjelma. Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 30/2016 (pdf, 0.47 Mt)

 
Julkaistu 14.2.2017
Sivun alkuun |