Etusivu » Neuvosto » Rikoksentorjuntakilpailu » Kansallinen rikoksentorjuntakilpailu 2016

Kansallinen rikoksentorjuntakilpailu 2016

Vuoden 2016 kansallisen rikoksentorjuntakilpailun teemana oli ikääntyviin kohdistuvien rikosten ehkäisy. Kilpailussa etsittiin hankkeita, joilla pyritään estämään tai vähentämään ikääntyneisiin kohdistuvaa henkistä ja fyysistä väkivaltaa ja taloudellista hyväksikäyttöä sekä parantamaan ikääntyneiden turvallisuudentunnetta. Ikääntyneet joutuvat herkästi väkivallan tai hyväksikäytön kohteiksi, sillä he ovat monesti riippuvaisia muiden ihmisten avusta ja heidän voi olla vaikea hakea apua. Erityisesti ikääntyneisiin kohdistuvat petosrikokset ovat lisääntyneet ja muu ikäihmisten kohtaama taloudellinen kaltoinkohtelu on noussut keskusteluun viime aikoina.

Rikoksentorjuntaneuvoston järjestämään kilpailuun osallistui neljä hanketta. Kilpailun voittajaksi valittiin Suvanto-linja, joka tarjoaa valtakunnallisesti auttavaa puhelinpalvelua hyväksikäyttöä, väkivaltaa, kaltoinkohtelua tai näiden uhkaa kokeneille ikäihmisille ja heidän läheisilleen. Muut kilpailuun osallistuneet hankkeet ovat Helsingin kaupungin yhdyskuntatyön ikääntyneille suunnattu Naapuruuspiiri, Setlementtiliiton koordinoima ikääntyneiden yhteisöllisyyttä edistävä Yhdessä mukana -hanke sekä Fingerroosin säätiön kaltoinkohteluun puuttumista edistävä Pelosta pois -hanke.

Kilpailun osallistujahankkeiden arvioinnissa kiinnitettiin huomiota siihen, miten hankkeissa edistetään arkirikollisuuden torjuntaa, uhrien oikeuksien toteutumista ja näin ollen rikoksista aiheutuvien haittojen vähentämistä. Suvanto-linja edustaa Suomen Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa joulukuussa 2016.

Alasivuilla tarkemmat kuvaukset kilpailuun osallistuneista hankkeista.

 
Julkaistu 13.10.2016
Sivun alkuun |