Etusivu » Neuvosto » Suositukset ja kannanotot » Suositukset ikääntyneiden turvallisuuden edistämiseksi

Suositukset ikääntyneiden turvallisuuden edistämiseksi

Rikoksentorjuntaneuvostosta annetun asetuksen suomalla valtuudella neuvosto on 14.2.2013 päättänyt suosittaa ikääntyneiden turvallisuuden edistämiseksi seuraavaa:

1) Ikääntyneet aktivoidaan mukaan kumppaneina turvallisuutta edistävään toimintaan. Rikoksentorjuntaneuvoston julkaisemien senioreiden turvaohjeiden saattamista ikääntyneille edistetään paikallisella turvallisuusyhteistyöllä. Viranomaiset, esimerkiksi poliisi, huomioivat myös ikääntyneiden rikosturvallisuuden edistämisen.

2) Ammattihenkilöstön osaamista iäkkäiden turvallisuuskysymyksistä lisätään kokonaisvaltaisesti. On tärkeää lisätä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tietoja ja valmiuksia kohdata rikoksen kohteeksi joutunut ikääntynyt. Yhtä tärkeää on vahvistaa poliisin, oikeusviranomaisten ja muiden turvallisuusalan ja väkivaltatyön ammattilaisten valmiuksia kohdata ikääntyneet ja ottaa heidän erityistarpeensa huomioon. Tämä tulee huomioida sekä täydennyskoulutuksessa että peruskoulutuksessa.

3) Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön valvontaa ja tukemista tehostetaan lainsäädännön keinoin sekä hyviä käytänteitä ja laatutyötä kehittämällä. Mallia voidaan hakea esim. ikäihmisille suunnattujen palvelujen eurooppalaisesta laadunkehittämisohjelmasta (ns. WeDO-hanke) tai Irlannin ohjeistuksesta koskien parhaita käytänteitä vapaaehtoisten, järjestöjen ja yksityisten palveluntuottajien toimintaan liittyen (esim. turvallinen rekrytointi). Kotiin tuotavien palveluiden turvallisuuteen ja valvontaan tulee kiinnittää erityistä huomiota.

4) Rikosten uhrien tukipalveluiden kehittämisessä ja resursoinnissa otetaan huomioon ikääntyneiden erityistarpeet.

5) Iäkkäiden rikosturvallisuuden tietopohjaa parannetaan. Ikääntyneiden uhrikokemusten tilastointia kehitetään ja tiedon vertailtavuutta parannetaan. Tiedon tarpeet saatetaan tiedoksi tilastoja ja tutkimuksia tekeville tahoille sekä oikeus- ja rikosasiain tilastoinnin yhteistyöryhmälle, joka on asetettu 1.1.2013 lukien. Uhritutkimuksia kehitetään tiedonkeruumenetelmiltään iäkkäät uhrit nykyistä paremmin huomioon ottaviksi. Asia voidaan ottaa esiin oikeusministeriön ja Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen välisissä neuvotteluissa.

 
Julkaistu 24.5.2013
Sivun alkuun |