Etusivu » Paikallinen toiminta » Avustukset » Valtionavun hakeminen

Valtionavun hakeminen

Oikeusministeriö myöntää vuonna 2017 valtionavustuksia 70 000 euroa rikollisuutta ehkäisevää työtä tekeville yhteisöille ja rikollisuutta ehkäisevän työn arviointiin.

Avustushakemukselle on eduksi, jos toteutettava hanke tukee kansallisen rikoksentorjuntaohjelman Turvallisesti yhdessä toteutusta. Ohjelmassa keskitytään paikallisen rikoksentorjuntatyön kehittämiseen ja asukkaiden osallistumisen sekä vaikuttamisen mahdollisuuksien parantamiseen rikosten ehkäisyssä. Asukkailla on hyvät tiedot alueen turvallisuusongelmista. Heillä voi olla myös hyviä ehdotuksia alueen turvallisuuden parantamiseksi.

Rikoksentorjuntaneuvoston laatimalla turvallisuuskyselyllä voidaan kysyä kunnan asukkailta, mikä aiheuttaa turvattomuutta kotikunnassa. Turvallisuuskävelyt ovat konkreettinen keino tuoda viranomaiset ja asukkaat yhteen kartoittamaan vaarallisilta tuntuvat alueet. Ideana on yhdessä miettiä, kuinka näistä alueista voitaisiin tehdä turvallisempia ja viihtyisämpiä. Oikeusministeriö kannustaa hyödyntämään asukkaiden kuulemisessa erilaisia tilaisuuksia ja menetelmiä. Asukkaat ovat tärkeä voimavara, kun luodaan yhteisöllisyyttä ja näin lisätään turvallisuuden tunnetta.

Periaatteet tuettavien hankkeiden valinnassa

Myönnettäviin avustuksiin sovelletaan valtioavustuslakia (688/2001), jonka 7 §:stä ilmenevät valtionavustuksen myöntämisen yleiset edellytykset.

  • Avustus myönnetään vain yhteisölle. Etusijalla ovat kunnat, seurakunnat ja luotettavaksi tunnetut järjestöt, joilla on organisaatio hankkeiden toteuttamiseen. Yhdistyksen on oltava rekisteröity.
  • Avustus on tarkoitettu ensisijaisesti uusille hankkeille ja sillä halutaan tukea paikallisten rikoksentorjuntahankkeiden käynnistämistä. Avustusta ei ole tarkoitettu pysyväksi eikä hakijan normaalitoiminnan rahoitukseksi.
  • Avustus on tarkoitettu osarahoitukseksi. Pääsääntöisesti hakijan on järjestettävä hankkeelle ainakin avustusta vastaava rahoitus muista lähteistä. Tätä arvioitaessa voidaan ottaa huomioon myös vapaaehtoistyön tai erikseen hanketta varten tehtävän virkatyön osuus. Lisäksi otetaan huomioon rahoitusmahdollisuudet vaihtoehtoisista lähteistä ja muualta saatu julkinen tuki kyseiseen toimintaan.
  • Avustuksella ei tueta pelkkiä laitehankintoja. Sillä ei myöskään tueta toimintaa, johon liittyy kaupallinen intressi tai johon kuuluviin menetelmiin hakijalla on yksinoikeus taikka joka tapahtuu vain pienen ryhmän hyväksi.

Avustuksen käyttöaika ja käytöstä annettava selvitys

Avustus tulee käyttää myöntämispäätöksessä mainitun ajan kuluessa. Avustuksen käytöstä on toimitettava selvitys myöntämispäätöksessä annetun ohjeen mukaisesti.

Hakemukset

Hakemukset tulee toimittaa 31.3.2017 kello 16.15 mennessä oikeusministeriölle osoitteeseen PL 25, 00023 VALTIONEUVOSTO. Hakemusten tulee olla perillä oikeusministeriössä ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Ei riitä, että hakemus postitetaan määräaikaan mennessä. Hakemukset voi toimittaa oikeusministeriöön myös henkilökohtaisesti (Eteläesplanadi 10). Tästä tulee kuitenkin sopia etukäteen (erikoissuunnittelija Markus Alanko, etunimi.sukunimi@om.fi, p. 02951 50400).

Hakemusten tulee olla hakijayhteisöjen virallisten allekirjoittajien allekirjoittamat. Hakijan tulee arvioida hankkeen kokonaiskustannukset sekä selvittää oma ja muu rahoitusosuus (saadut ja haetut avustukset) ja valtionavustuksen tarpeellisuus.

Rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö avustaa pyydettäessä ja mahdollisuuksien mukaan hankesuunnitelmien kehittelyssä.

Avustukset arviointeihin

Laadukkaan arvioinnin tekemiseen on mahdollista hakea valtionavustusta tämän hakemuksen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti erillisellä hakemuksella. Tuki voi kattaa isomman osuuden arvioinnin edellyttämästä rahoituksesta kuin tuki paikallisiin rikoksentorjuntahankkeisiin.

Kiinnostavimpina arviointikohteina pidetään sellaisia, joissa näyttää saavutetun tuloksia, jotka olisi tarpeen varmistaa perusteellisemmin selvityksin, jotta hanketta voitaisiin suositella muuallekin malliksi. Samoin kiinnostavia kohteita ovat sellaiset, joissa tuloksia voidaan verrata muualla saavutettuihin. Rikoksentorjuntaneuvosto tarjoaa asiantuntemusta siinä, kuinka perusteellinen arviointi on tarkoituksenmukainen ja miten se olisi syytä organisoida.

Arviointi- ja dokumentointitapoja selostetaan mm. Paikallisen rikoksentorjunnan ideakirjassa 4. (pdf, 0.74 Mt) Rikoksentorjuntaa koskevien hankkeiden arviointi. EUCPN:n käsikirjasarja nro 3. (Käännös 2014) (pdf, 0.85 Mt)

Liitetiedostot

Hakemuslomake.doc (doc, 0.12 Mt)
 
Julkaistu 27.1.2017
Sivun alkuun |