Etusivu » Paikallinen toiminta » Paikallinen rikoksentorjunta

Paikallinen rikoksentorjunta

Rikollisuudessa on kuntien välillä huomattavia eroja. Yleensä rikollisuus on runsaampaa suurissa kaupungeissa. Kuvaavaa on, että Suomen kuntien enemmistössä ei tapahdu vuosittain yhtään ryöstöä vaan ryöstöt keskittyvät suuriin kaupunkeihin. Toimet rikollisuuden ehkäisemiseksi on mitoitettava esiintyvien ongelmien mukaan. Tehokkaat toimet rikollisuuden vähentämiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi ovat yleensä paikallisia ja ne on mahdollista räätälöidä täsmällisesti nimenomaisiin ongelmiin ja niihin vaikuttaviin tekijöihin.

Kunnissa rikoksentorjuntatoimia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä osana paikallista turvallisuussuunnittelua, johon osallistuu viranomaisten lisäksi järjestöjen, elinkeinoelämän ja seurakuntien edustajia.

Paikallisessa rikoksentorjunnassa, kuten muussakin turvallisuustyössä, tulee hyödyntää ja edistää kansalaisten osallistumista. Tätä voidaan toteuttaa esimerkiksi turvallisuuskävelyillä tai asukkaille suunnatuilla turvallisuuskyselyillä.

Oikeusministeriö myöntää vuosittain avustuksia paikallisille rikoksentorjuntahankkeille. Avustus on tarkoitettu virittämään paikallisia rikoksentorjuntahankkeita ja -yhteistyötä. Lisäksi myönnetään avustuksia arviointien aikaansaamiseksi siitä, millaisia tuloksia toteutetuilla hankkeilla on saavutettu.

Julkaisuja ja oppaita

Opas paikallisesta turvallisuussuunnittelusta

Kuntalaisen turvallisempi arki - Mitä kunnanvaltuutetun tulisi tietää kuntansa turvallisuudesta

Muita paikalliseen turvallisuussuunnitteluun ja yleisemmin turvallisuuteen liittyviä julkaisuja on kerättynä sisäisen turvallisuuden strategian sivuille.

Opastusta ja esimerkkejä paikalliseen rikoksentorjuntatyöhön löytyy rikoksentorjuntaneuvoston julkaisemista paikallisen rikoksentorjunnan ideakirjoista:

Rikoksentorjunnan rakentaminen

Kartoitus, ongelmien analysointi ja priorisointi

Rikoksentorjuntatyö käytännössä

Arviointi ja dokumentointi


 
Julkaistu 25.1.2017