Katsaukset

Rikoksentorjuntakatsauksen 2016 julkistaminenRikoksentorjuntaneuvoston tehtäviin kuuluu antaa katsauksia rikollisuusongelmista ja suosituksia niitä vähentäviksi toimiksi. Neuvosto antoi rikoksentorjuntakatsauksen ensimmäistä kertaa erillisenä asiakirjana helmikuussa 2011. Aikaisemmin neuvosto on sisällyttänyt näitä tarkasteluja toimintakertomuksiinsa, toimintasuunnitelmiin ja ohjelmallisiin asiakirjoihin.

Rikoksentorjuntaneuvosto arvioi 2016 katsauksessaan maahanmuuttotilanteen haasteita rikosten ehkäisylle ja esittelee hyviä käytäntöjä, joilla tulijoiden joutumista rikoksen uhriksi tai rikoksiin syyllistymistä voidaan ehkäistä. Keskeistä on maahanmuuttajien ottaminen mukaan työhön. Katsaukseen liittyen rikoksentorjuntaneuvosto toteutti Maahanmuuttoviraston kanssa kyselyn vastaanottokeskusten turvallisuudesta. Yleisesti ottaen vastaanottokeskuksissa on turvallista työskennellä ja asua.

Petosrikollisuus ja sen ehkäisy. Rikoksentorjuntakatsaus 2017.

Rikoksentorjuntakatsaus 2016. Rikoksentorjunnan tärkeys maahanmuuttotilanteen tuomien haasteiden ratkaisussa.

2016 katsaukseen liittyvä kyselytutkimus vastaanottokeskusten turvallisuudesta.

Rikoksentorjuntakatsaus 2011. Rikokset ja rikosten ehkäisyn mahdollisuudet.