Suositukset ja kannanotot

Rikoksentorjuntaneuvosto antaa tarpeen mukaan suosituksia rikollisuuden vähentämiseksi ja tekee kannanottoja tärkeistä ja ajankohtaisista rikosten ehkäisyyn kytkeytyvistä aiheista.

 

Turvallisesti yhdessä – hyviä malleja turvapaikanhakijoiden kohtaamiseksi. Kannanotto 17.12.2015

Rikoksentorjuntaneuvoston järjesti seminaarin, jossa esiteltiin hyviä malleja turvapaikanhakijoiden kohtaamiseksi sekä uusien ja vanhojen asukkaiden vuoropuhelun ja turvallisuudentunteen lisäämiseksi. Kannanotossaan neuvosto painottaa, että uusien ja vanhojen asukkaiden huoli turvallisuudesta on aito ja se on otettava vakavasti. Kansalaisjärjestöillä ja vapaaehtoistyöllä on merkittävä rooli turvallisuuden rakentamisessa.

 

Lapsia suojeltava väkivallalta. Kannanotto viattomien lasten päivänä 28.12.2013

Rikoksentorjuntaneuvosto haluaa nostaa esiin kahdeksan keskeistä kohtaa lapsiin kohdistuvan vakavan väkivallan vähentämiseksi ja turvaverkon parantamiseksi.

 

Suositukset ikääntyneiden turvallisuuden edistämiseksi 14.2.2013

Rikoksentorjuntaneuvosto näkee, että ikäänttýneiden rikosturvallisuteen on kiinnitettävä enemmän huomioita. Neuvosto pitää tärkeänä, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tietoja ja valmiuksia kohdata rikoksen uhriksi joutunut ikääntynyt lisätään.