Om webbplatsen

Rådet för brottsförebyggande är ett sakkunnig- och samarbetsorgan som planerar och verkställer åtgärder för att förebygga brottslighet. I rådets webbtjänst finns information om bl.a. rådets verksamhet, aktuella saker inom brottsförebyggande och brottsförebyggande metoder. Huvudredaktören för denna webbtjänst är kommunikationsexpert Riikka Kostiainen.

Finskspråkiga sidorna är mest omfattande, men det mesta essentiella innehållet finns också på svenska. Engelskspråkiga sidor är tydligt mera koncentrerade.

Informationen på sidorna skall vara korrekt och aktuell. Rådet för brottsförebyggande svarar inte för eventuella tekniska fel på sidorna. Rådet är inte heller ansvarigt för olägenheter som beror på tekniska störningar eller sådant länkat material som publicerats av utomstående.

Sökning

På sidorna finns en sökfunktion som kan användas för att söka information och sökningen underlättas också av Översikten.

Länkar

Rådets interna länkar öppnas i samma webbläsarfönster. Externa länkar öppnas i ett nytt webbläsarfönster. Länkar till sidans innehåll finns i regel efter innehållet.

RSS-tjänst

Webbplatsens nyheter fås på svenska som RSS-tjänst. I samband med nyhetsrubrikerna ska källan anges. Rubriklänkar får användas endast i enlighet med god sed och de får inte användas som en del av avgiftsbelagda tjänster.

Länkning till webbtjänsten

Länkar till texterna i webbtjänsten får fritt upprättas och texterna citeras, men källan ska då ovillkorligen anges. Om annan användning av materialet ska alltid särskilt avtal ingås med rådets sekretariat.

Automatisk insamling av data och behandling av identifieringsuppgifter

Brottsförebyggande rådets webbtjänst är öppen för alla och ingen registrering krävs för att bläddra mellan sidorna. Personuppgifter som kan identifiera enskilda användare samlas inte in om dem som använder webbtjänsten. Statistiska uppgifter om det totala antalet besökare, de populäraste sidorna och tjänstens in- och utgångssidor samlas in. Sidan använder cookies i webbplatsens uppföljning av besökare.

Identifieringsuppgifter lagras endast för att säkra det tekniska genomförandet och användningen av webbtjänsten och till stöd för utvecklingen av den. Bara den personal som är ansvarig för detta kan behandla identifieringsuppgifter i den utsträckning deras arbete kräver. Identifieringsuppgifter får inte yppas för utomstående i andra situationer än sådana som särskilt anges i lag.

Kommentarer och ytterligare information

Kommentarer om sidorna kan ges till rådets sekretariat, adress rikoksentorjunta(at)om.fi. Också den blankett för kommentarer som finns på våra sidor kan användas för ändamålet. Ytterligare information om webbtjänsten fås av sekretariat.