<p style="margin:0;line-height:0;"><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=12" style="border:0;" alt=""> Hyppää sisältöön

Rikollisuuden ennaltaehkäisy

Rikoksentorjuntatyön tavoitteena on vähentää rikollisuutta ja rikosten aiheuttamia haittoja sekä parantaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta yhteiskunnassa. Rikosten ehkäisyyn on olemassa erilaisia keinoja.

Lue lisää rikoksentorjunnasta

Hyviä käytäntöjä huumeisiin liittyvän rikollisuuden ehkäisyyn

Hyviä käytäntöjä huumeisiin liittyvän rikollisuuden ehkäisyyn

EU:n rikoksentorjuntaverkoston käsikirja antaa neuvoja nuorten huumeidenkäytön ja siihen liittyvän rikollisuuden ehkäisemiseen. Tämä on myös tuoreen rikoksentorjuntakatsauksen teemana.

Uutinen ja julkaisut

Materiaaleja nuorten rikosten ehkäisyyn

Materiaaleja nuorten rikosten ehkäisyyn

Materiaalit on suunnattu opettajien, nuorisotyöntekijöiden ja muiden nuorten kanssa työskentelevien käyttöön, jotta he voivat keskustella rikoksista nuorten kanssa.

Tutustu nettimateriaaliin

Turvallisesti yhdessä

Turvallisesti yhdessä

Kansallinen rikoksentorjuntaohjelma 2016–2020 keskittyy paikallisen rikoksentorjuntatyön kehittämiseen ja asukkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksien parantamiseen rikosten ehkäisyssä. Tavoitteena on myös kytkeä rikoksentorjunta entistä paremmin kunnan eri suunnitelmiin ja hyvinvointi- ja turvallisuustyöhön.

Tutustu ohjelmaan

Turvaohjeita senioreille

Turvaoppaita voi tilata neuvostosta tai ladata Julkaisut-sivulta. Oppaassa neuvotaan, miten ikääntynyt voi itse parantaa turvallisuuttaan ja hakea apua ongelmatilanteissa. 2019 päivitettyyn oppaaseen on lisätty neuvoja petosten välttämiseksi.

Tutustu oppaaseen ja muihin julkaisuihin

Ennaltaehkäisyn kannattavuus

Rikoksentorjunnan taloudellista kannattavuutta voidaan tutkia analysoimalla, ovatko toimenpiteillä saavutettavat hyödyt suurempia kuin niiden kustannukset. Kustannustehokkuuden laskemiseen on erilaisia menetelmiä.

Kustannukset ja hyödyt

Turvallisuus-kävely

Turvallisuuskävelyt ovat hyvä keino kuulla asukkaita ja saada tietoa alueen turvallisuusongelmista. Turvallisuuskävelyillä asukkaat, virkamiehet ja alueen muut käyttäjät voivat yhdessä tarkastella ja arvioida ympäristöä.

Neuvoja kävelyn järjestämiseen