Oikeusministeriön avustukset rikoksia ehkäiseville hankkeille vuonna 2020

Oikeusministeriö järjesti 18.12.2019 infotilaisuuden rikoksia ennalta ehkäiseviin hankkeisiin varatuista valtionavustuksista vuonna 2020.

Oikeusministeriölle osoitettiin hallitusohjelmassa vuosittainen 2,5 miljoonan euron rahoitus rikoksia ennalta ehkäisevälle hankkeelle vuosille 2020–2022. Rahoitus ohjataan valtionavustuksina rikollisuutta ehkäisevää työtä tekeville yhteisöille vaikuttaviksi todettuihin työmenetelmiin väkivaltarikollisten ja seksuaalirikollisten kuntouttamiseen sekä rikoksilla oireilevien ja päihteitä käyttävien nuorten tukemiseen.

Lisäksi vuodelle 2020 osoitettiin erillinen rahoitus jaettavaksi valtionavustuksina väkivaltaisen radikalisaation ennaltaehkäisyä tukevaan toimintaan. Neljäs oikeusministeriön haku koskee vuosittain jaettavia valtionavustuksia paikalliseen rikoksentorjuntatyöhön. Vuonna 2020 toivotaan hakemuksia erityisesti hankkeisiin, joissa kehitetään paikallista turvallisuusviestintää rikoksenpelon vähentämiseksi, ehkäistään vammaisiin kohdistuvaa rikollisuutta tai torjutaan myymälävarkauksia.

Infotilaisuudessa käytiin läpi kaikkien edellä mainittujen avustusten hakuajat ja hakukriteerit.  Lisäksi tilaisuudessa kuultiin osaan hankkeista liitettävästä arviointitutkimuksestaVäkivalta- ja seksuaalirikollisten kuntoutusohjelmien sekä radikaalisaation ennaltaehkäisyn rahoituksen hakuaika on 7.1.–18.2.2020. Rikoksilla oireilevien nuorten toimintamallin pilotoinnin ja paikallisen rikoksentorjunnan avustusten hakuaika on puolestaan 16.1.–31.3.2020. 

Tilaisuuden tallenne (2 h) on katsottavissa verkossa videonet.fi/om/20191218/.

Infotilaisuudessa pidetyt powerpoint-esitykset

Tietoa rikoksenehkäisyn valtionavustuksista ja niiden hakemisesta oikeusministeriön sivuilla

 

Usein esitetyt kysymykset

Saako avustuksen hakijan 10 % omarahoitusosuus koostua muualta saadusta rahoituksesta, kuten esimerkiksi STEA-rahoituksesta?

Saa, mikäli kyseisen rahoittajan (kuten STEAn) avustuspäätös sen sallii. Lisäksi tulee ottaa huomioon myös valtionavustuslain rajoite: ”Valtionavustus ei saa yhdessä muiden julkisten tukien kanssa ylittää Euroopan yhteisön tai Suomen lainsäädännössä säädettyä valtionavustuksen tai muun julkisen tuen enimmäismäärää.”