Pokaaleja

Rikoksentorjuntakilpailu

Rikoksentorjuntakilpailussa on vuosittain vaihtuvia teemoja. Kansallisen kilpailun voittaja edustaa Suomea Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa (ECPA).

Rikoksentorjuntaneuvosto järjestää vuosittain kansallisen rikoksentorjuntakilpailun, johon etsitään suomalaisia rikoksentorjuntaan keskittyviä hankkeita. Joka vuosi kilpailulla on erityinen teema, johon liittyviä hankkeita kilpailuun haetaan. Kilpailun teeman valitsee Euroopan rikoksentorjuntakilpailun (ECPA) järjestävä maa ja kansalliset voittajahankkeet edustavat omaa maataan loppuvuodesta järjestettävässä ECPA-kilpailussa. Suomen kansallisen rikoksentorjuntakilpailu avataan hakijoille yleensä toukokuussa ja osallistumisaikaa on elokuun loppupuolelle.

Vuoden 2019 kilpailu

Teemana oli nuorten huumeiden käyttöön liittyvän oheisrikollisuuden ja käytöstä aiheutuvien haittojen ehkäiseminen ja vähentäminen

Suomen kilpailun voittajan valitsi syyskuussa rikoksentorjuntaneuvoston kokoama riippumaton raati. Kilpailun voitti Kriminaalihuollon tukisäätiön Nuorten toiminta. Euroopan rikoksentorjuntakilpailun järjestää Euroopan rikoksentorjuntaverkosto (EUCPN). Sen asettama tuomaristo valitsee voittajan, joka saa palkintona 10 000 euroa, ja toiseksi ja kolmanneksi tulleet kilpailuehdotukset saavat kunniamaininnan lisäksi 5 000 euroa. Palkinnot luovutetaan Suomessa pidettävässä rikoksentorjuntakonferenssissa 12.–13.12.2019.

Arvosteluperusteet

Kansallisen voittajahankkeen valinnassa noudatetaan samoja kriteereitä kuin Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa:

1) Hanke keskittyy arkirikollisuuden tai rikollisuuden pelon torjuntaan.

2) Hanke on arvioitu ja saavuttanut useimmat tai kaikki tavoitteensa. Näyttöön perustavia vaikutuksia rikollisuuden vähentymiseen tai turvallisuuden parantumiseen arvostetaan enemmän kuin hankkeen muita tuloksia.

3) Hanke on mielellään innovatiivinen menetelmien ja lähestymistapojen suhteen.

4) Hanke perustuu mahdollisuuksien mukaan eri toimijoiden yhteistyöhön.

5) Hanke on toistettavissa muissa jäsenmaissa. Siksi ehdotusten pitäisi sisältää tietoa hankkeen taloudellisista kustannuksista, rahoituslähteistä, toteutusprosessista ja keskeisestä lähdemateriaalista.

 

Lisätietoa ECPA-kilpailusta

2019 kansallisen kilpailun voittaja

2018 kansallisen kilpailun voittaja
2017 kansallisen kilpailun hankkeiden esittely
2016 kansallisen kilpailun hankkeiden esittely