Informaatioturvallisuus-kurssi

Rikoksentorjuntakilpailuhanke 2017

Maanpuolustuskoulutuksen perustamalla vuosittain järjestettävällä kurssilla opetetaan kaikille kiinnostuneille näkökulmia informaatioturvallisuuteen eli kyberturvallisuuden tietosisältöihin liittyvään puoleen. Keskeisiä aiheita ovat olleet esimerkiksi medialukutaito, informaatiovaikuttamisen tunnistaminen ja strateginen viestintä.

Kurssi on järjestetty vuosina 2016 ja 2017. Ensimmäisenä vuonna osallistujia oli 118 ja seuraavana 156, mutta halukkaita olisi ollut enemmänkin. Kurssi on saanut molemmilla järjestämiskerroilla osallistujilta positiivista palautetta. Kurssin järjestelyissä on ollut Maanpuolustuskoulutuksen kanssa yhteistyössä Maanpuolustuskorkeakoulu ja Sotilaskotiyhdistys. Asiantuntijaluennoitsijoita kurssilla on ollut mukana mm. Puolustusvoimista, Valtioneuvoston kansliasta, Aalto-yliopistosta ja eri medioista. Kurssin tavoitteena on lisätä osallistujien kokemaa turvallisuutta ja taitoja lisätä sitä omalta osaltaan. Kurssilta saadut tiedot auttavat paremmin tunnistamaan informaatiovaikuttamisen muotoja, kuten vihapuhetta, sekä monia kyberympäristöön liittyviä rikoksia, kuten identiteettivarkauksia.

Kansallisen rikoksentorjuntakilpailun raati arvosti hankkeessa sen hyvää vaikuttavuutta osallistujien kesken ja toistuvuutta sekä levittämisen mahdollisuuksia. Kyberturvallisuuden kannalta tämäntapaiset, ajankohtaisiin tarpeisiin vastaavat koulutukset ovat tärkeitä ja niitä kannattaa suunnata kaikille ihmisryhmille.

Lisätietoa kurssista: Topias Uotila, toppari(at)saunalahti.fi, puh. 0405467046