Kansallinen rikoksentorjuntakilpailu 2017

 Kansallisen rikoksentorjuntakilpailun 2017 teemana oli kyberturvallisuus. Kilpailuun etsittiin hankkeita, jotka liittyvät järjestäytyneeseen rikollisuuteen kytkeytyvien verkkorikosten torjuntaan tai kansalaisten kyberturvallisuustietoisuuden vahvistamiseen. Kyberympäristön turvallisuusuhat ja rikokset ilmenevät monin eri tavoin ja niillä voi olla suuri vaikutus kansalaisten arkeen.

Kilpailuun saapui määräaikaan mennessä neljä hakemusta ja voittajahankkeeksi valittiin Pelastakaa Lapset ry:n Nettivihje-palvelu, johon voi ilmoittaa lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön viittaavasta sisällöstä verkossa. Muut kilpailuehdokkaat olivat Maanpuolustuskoulutuksen järjestävä Informaatioturvallisuus-kurssi, Jyväskylän yliopiston ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen laatima Kyberin taskutieto -opas ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen Rakkauspetokset verkossa -hanke.

Kilpailuhankkeiden arvioinnissa kiinnitettiin huomiota niiden rikoksentorjunnalliseen vaikuttavuuteen joko arkirikollisuuden tai järjestäytyneen rikollisuuden näkökulmasta sekä niissä tehtävään yhteistyöhön, niiden vaikuttavuuteen, levitettävyyteen, toistettavuuteen ja innovatiivisuuteen. Voittajaksi valittu Nettivihje-palvelu osallistui Suomen ehdokkaana joulukuussa 2017 Tallinnassa järjestettyyn Euroopan rikoksentorjuntakilpailuun.

Kilpailuun osallistuneet hankkeet

Nettivihje-palvelu

Informaatioturvallisuus-kurssi

Kyberin taskutieto -opas

Rakkauspetokset verkossa -hanke