Myönnetyt avustukset 2014

Oikeusministeriö myönsi avustusta 11 rikoksentorjuntahankkeelle yhteensä 140 000 euroa. Rikoksentorjuntaneuvosto arvioi hakemukset ja antoi niistä lausunnon oikeusministeriölle. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 19, ja haettujen avustusten yhteissumma oli 413 477 euroa. Avustusta saivat seuraavat hankkeet:

1) Africans and African-Europeans Association ry 15 000 euroa Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäiseminen maahanmuuttajien keskuudessa Helsingissä -hankkeeseen. Hanke pyrkii ehkäisemään perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa maahanmuuttajien keskuudessa Helsingissä. Hankkeen toiminnoilla luodaan vapaita luottamuksellisia tiloja, joissa maahanmuuttajataustaiset helsinkiläiset saavat tietoa ja voivat keskustella perhe- ja lähisuhdeväkivallasta ja niihin liittyvistä muista arkaluontoisista aiheista. Toiminnoilla pyritään myös tarjoamaan maahanmuuttajataustaisille henkilöille vertaistukea ja karsimaan heidän pelkojaan viranomaisia kohtaan.

2) KRIS-Tampere ry 15 000 euroa Nuoret ilman rikoksia -hankkeeseen. Hankkeella halutaan tehostaa KRIS- nuorisotyön toimintaa, joka pyrkii ehkäisemään nuorten syrjäytymistä sekä uusinta rikollisuutta. Lisäksi toiminnalla pyritään katkaisemaan päihde- ja rikoskierrettä. Hankkeessa tarjotaan toimintaa 15-29-vuotiaille rikos- ja päihdekierteessä sekä syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Hankkeessa annetaan informatiivista tietoa, neuvontaa, ohjausta ja annetaan henkistä tukea arjen hallintaan ja muihin mahdollisiin ongelmakohtiin.

3) Lasten perusoikeudet – Children's Fundamental Rights ry 7 300 euroa Lasten oikeusturvaverkoston suunnitteluun ja projektin valmisteluun. Hankkeen tavoitteena on lapsiin kohdistuvien vakavien väkivalta- ja seksuaalirikosten ennaltaehkäiseminen ja uudenlaisenmaksuttoman auttamisjärjestelmän luominen.

4) Lions Club Vantaa / Korso ry 2 700 euroa Turvallinen ja viihtyisä Korsomme
-hankkeeseen. Korson turvallisuustapahtuma käsittää useita eri kohderyhmille kohdennettuja kyläkävelyitä oheistapahtumineen, perinteisen turvallisuuskävelyn sekä Korson Kyläiltamat.

5) Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiö 18 000 euroa Turva-hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on ikääntyneiden turvallisuuden edistäminen ja turvallisuuden tunteen vahvistaminen Turussa

6) Meritulli-Heinäpään asukasyhdistys ry 15 000 euroa Asukkaista turvaa toisilleen -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on turvallisuudentunteen vahvistaminen asukkaiden keskuudessa. Nyt myönnetyllä rahoituksella viedään loppuun hankkeen arviointi ja aloitetaan toimiviksi havaittujen käytäntöjen vakiinnuttaminen.

7) Monika-Naiset liitto ry 17 000 euroa Pilotti uusien työmenetelmien kehittämiseksi väkivaltaa kokeneiden maahanmuuttajanaisten ryhmätoimintaan -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on löytää ja kehittää uudenlaisia työmenetelmiä väkivaltaa kokeneiden maahanmuuttajataustaisten naisten ryhmätoimintaan. Kehitettävän ryhmätoiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä naisten uudelleen uhriutumista, tukea heidän vanhemmuuttaan ja sen avulla ennaltaehkäistä maahanmuuttajaperheiden lasten ja nuorten syrjäytymistä ja väkivallan kierteen siirtymistä sukupolvelta toiselle.

8) Oulun seudun setlementti ry 15 000 euroa Via Vis -hankkeen arviointitutkimukseen. Arviointitutkimuksen toteuttamisen lisäksi hankkeessa laaditaan kehittämissuositus väkivallan vähentämiseksi Oulun alueella. Tutkimuskohteena on Via Vis -hanke, jossa pyritään vähentämään väkivaltaa

9) Suoja-Pirtti ry 15 000 euroa Vapauden kauhu -taidepajat vapautumisvaiheen yksiköissä -hankkeeseen ja sen arviointiin. Hankkeessa tehdään teatteria ja kuvataidetta yhdessä sellaisten henkilöiden kanssa, jotka ovat pian vapautumassa - tai juuri vapautuneet - vankilasta pitkän tuomion jälkeen. Projektin tuloksena syntyy erilaisia esityksiä ja näyttelyitä, joissa tehdään näkyväksi vankilasta vapautuvien henkilöiden tilanteita.

10) Vaasan kaupunki 15 000 euroa Koulujen ja kotien yhteistyön mahdollisuudet vahingontekojen torjumiseksi -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on vahingontekojen vähentäminen Vaasassa kotien ja koulujen yhteistyöllä.

11) Vaasan kaupunki 5 000 euroa Rikoksesta syylliseksi epäiltyjen nuorten tilastopiikin selvittäminen -hankkeeseen. Hankkeessa selvitetään mistä johtuu, että 16 suurimman kaupungin joukossa Vaasassa on useana vuonna ollut eniten 15–17-vuotiaita rikoksesta syylliseksi epäiltyjä.