Myönnetyt avustukset 2016

Oikeusministeriö myönsi avustusta kuudelle rikoksentorjuntahankkeelle yhteensä 70 000 euroa (avustussumma puolittui entisestä). Avustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 14 kappaletta ja haettujen avustusten yhteissumma oli 235 684 euroa. Avustusta saivat seuraavat hankkeet:

1) Africans and African-Europeans Association (AFAES ry) 15 000 euroa Uussuomalaiseksi-hankkeeseen. Verkostoitumis- ja integroitumishankkeessa tavoitteina on ennaltaehkäistä rikoksia, integroida osallistujia suomalaiseen yhteiskuntaan sekä motivoida ja voimaannuttaa turvapaikanhakijoita. Kohderyhmänä ovat afrikkalaistaustaiset maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat, erityisesti nuoret naimattomat miehet sekä yksinhuoltajaäidit. Hankkeen toiminta sisältää kielen ja kulttuurin opettelua, vertaistukiryhmiä ja mentorointia sekä työ-, opiskelu- ja harjoittelupaikkojen etsimistä.

2) Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry 18 000 euroa Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten tukikeskus -hankkeeseen. Hankkeessa tavoitteena on perustaa turvapaikanhakijoille ja pakolaisille tarkoitettu tukikeskus, jossa heille tarjotaan muun muassa apua koettuihin ongelmiin, harrastusmahdollisuuksia sekä tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta. Tukikeskus on turvallinen tila, jossa saa apua vieraan kulttuurin ja ympäristön tuottamiin vaikeuksiin. Tukikeskus perustetaan usean eri toimijan yhteistyönä Vantaan Hakunilaan.

3) Laurea-ammattikorkeakoulu 10 000 euroa ANTURA-hankkeeseen. Hankkeessa arvioidaan kaupunkien tai kaupunginosien asukasfoorumien toimintaa ja esitetään kehitysideoita niiden parantamiseksi. Hankkeen kohteena on Espoon Suur-Leppävaaran asukasfoorumi ja painopisteenä erityisesti maahanmuuttajiin kohdistuvan toiminnan arviointi. Hanke toteutetaan alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden, asukas- ja maahanmuuttajafoorumiaktiivien sekä Laurean tutkijoiden ja opiskelijoiden yhteistyönä. Hankkeessa tuotetaan opaskirja asukasfoorumien järjestämiseen.

4) Maahanmuuttajien Päihde ja Mielenterveys ongelma ry 6 000 euroa Parempaan tulevaisuuteen -hankkeeseen. Hankkeessa tavoitteena on puuttua Itä-Helsingin alueen turvapaikanhakijoiden mielenterveys- ja päihdeongelmiin. Kohderyhmänä ovat Afganistanista ja Somaliasta tulleet sekä muut arabiankieliset turvapaikanhakijat, erityisesti 18−29-vuotiaat miehet. Turvapaikanhakijoiden on vaikea saada apua näihin ongelmiin Suomessa. Hankkeessa jaetaan omankielisiä ohjeita ja tietoa turvapaikanhakijoille ja jalkaudutaan kohderyhmän pariin.

5) Suomen afrikkalaiset työttömät ry 6 000 euroa Tullaan tutuksi -hankkeeseen. Hankkeessa edistetään kantaväestön ja turvapaikanhakijoiden kohtaamisia julkisissa tiloissa, tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Tavoitteena on, että kummankin ryhmän edustajat tutustuvat toisiinsa, ennakkoluulot vähenevät ja turvallisuudentunne lisääntyy. Hanke toimii pääkaupunkiseudulla ja toiminnan kohteiksi valitaan 1−3 vastaanottokeskusta lähiympäristöineen.

6) Suomen Setlementtiliitto ry 15 000 euroa Vertaileva selvitys turvallisuuden ja turvattomuuden kokemuksista pakolaisia vastaanottavissa kunnissa -hankkeeseen. Hankkeessa selvitetään, millaisia vaikutuksia turvapaikanhakijoiden tulolla ja vastaanottokeskuksilla on ollut paikkakunnilla koettuun turvallisuuteen ja millaiset tekijät selittävät eroja eri paikoissa. Turvallisuuskokemuksia selvitetään kymmenellä eri paikkakunnalla ympäri Suomea. Hankkeen tuloksia hyödynnetään vastaanottokeskusten, turvapaikanhakijoiden ja paikallisen asukasyhteisön suhteiden edistämisessä.