Myönnetyt avustukset 2018

Oikeusministeriö myönsi avustusta neljälle rikoksentorjuntahankkeelle yhteensä 70 000 euroa. Avustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 9 kappaletta ja haettujen avustusten yhteissumma oli 190 545 euroa. Avustusta saivat seuraavat toimijat/hankkeet:

1. Kalliolan Setlementti ry 12 000 euroa Naapuruuskohtauttamo -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on työpajojen ja naapuruuskampanjan avulla osallistaa alueen asukkaita turvallisen ja toimivan kohtaamispaikan luomiseen. Hankkeessa hyödynnetään osallistavaa budjetointia.

2. Turun kaupunki 13 000 euroa Ratkaisut turvallisuuden tunteen lisäämiseen -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on osallistaa asukkaat oman asuinalueensa turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen parantamiseen. Hankkeessa hyödynnetään osallistavaa budjetointia.

3. Valo-valmennusyhdistys ry 16 000 euroa KNOW – kokemustieto nuorten rikostentorjunnassa -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten mahdollisuuksia keskustella sekä saada tietoa rikollisuudesta eri näkökulmista ja heille annetaan mahdollisuus osallistua itse turvallisen ympäristön kehittämiseen Itä-Helsingissä. Hankkeessa hyödynnetään osallistavaa budjetointia.

4.  Vantaan kaupunki 29 000 euroa Meidän Korso – Kaikkien Korso -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on antaa asukkaiden ja järjestöjen ideoida syrjäytymistä ehkäiseviä sekä yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta parantavia toimenpiteitä ja toteuttaa niitä. Hankkeessa hyödynnetään osallistavaa budjetointia.