Naapuruuspiiri

Rikoksentorjuntakilpailuhanke 2016

Helsingin kaupungin Naapuruuspiiri-hankkeessa on ideana koota yhteen yksinäisiä ikäihmisiä. Naapuruuspiiri kokoontuu maksuttomassa tilassa, jossa osallistujat voivat kahvitella ja tutustua toisiinsa sekä toiminnan järjestäjiin. Kokoontumispaikkana voi olla esimerkiksi kerhohuone, yhdistyksen tila, kirjasto tai muu helposti saavutettava paikka. Hankkeen tavoitteena on tutustuttaa paikallisia ikäihmisiä ja auttaa samalla vähentämään heidän kokemaansa turvattomuuden tai yksinäisyyden tunnetta.

Hanketta on pilotoitu Helsingin Herttoniemen alueella. Hankkeen jatkuessa Naapuruuspiirejä on levinnyt ympäri Helsinkiä ja kiinnostusta mallin toteutukseen on ollut yli kuntarajojen. Syksyllä 2016 Naapuruuspiirejä toimi Helsingissä 12. Tapaamisiin on osallistunut kerrallaan 7−13 henkilöä.

Naapuruuspiiriä on kehitetty ja toteutettu muun yhdyskuntatyön osana ja eri toimijoiden yhteistyönä. Mukana on ollut vapaaehtoista työvoimaa ja toimintaa on kehittänyt vapaaehtoistyönkoordinaattori. Ikäihmisten kanssa työskentelevät ammattilaiset, kuten sosiaaliohjaajat ja muut toiminnan ohjaajat, ovat välittäneet kohderyhmälle tietoja ryhmistä ja olleet mukana ryhmätapaamisissa. Yrityksiltä on saatu tukea kokoontumistarjoiluihin. Varsinaista hankerahoitusta Naapuruuspiirillä ei vielä ole ollut, vaan hanketta on toteutettu muun työn ohella.

Toimintaan osallistuvat ikäihmiset pääsevät vaikuttamaan siihen, mitä tapaamisissa tehdään. Naapuruuspiireissä osallistujiin suhtaudutaan aktiivisina toimijoina ja he saavat itse tuoda ohjelmaa tapaamisiin. Tapaamisten myötä osallistujat tutustuvat toisiinsa ja huolehtivat toisistaan. Tutustuminen ja yhteistoiminta vähentävät yksinäisyyden kokemusta ja palvelujen tarvetta. Osa ryhmistä on muuttunut vertaisryhmiksi, joissa ryhmän jäsenet ovat itse ottaneet vastuun tapaamisten järjestämisestä.

Naapuruuspiirin toimintamalli on tarkoitettu yleiseksi sote-alan vapaaehtoistoiminnan malliksi ja levitettäväksi muuallekin Suomeen.

Lisätietoa Naapuruuspiireistä: yhdyskuntatyöntekijä Soile Atacocugu, [email protected]

Naapuruuspiiri Facebookissa

Haaste-lehden (2/2017) juttu Naapuruuspiireistä