Nettivihje

Pelastakaa Lapset ry:n ylläpitämä palvelu voitti kansallisen rikoksentorjuntakilpailun 2017.

Nettivihje-palveluun voi nimettömästi ilmoittaa lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön viittaavasta toiminnasta tai materiaalista verkossa. Vihjeen voi antaa kuka tahansa, joka arvelee sisällön liittyvän seksuaaliseen hyväksikäyttöön – Nettivihjeessä materiaali käydään läpi ja siitä välitetään tieto Keskusrikospoliisille. Palvelu vähentää viranomaisten työmäärää ja helpottaa tapausten selvittämistä sekä uhrien auttamista. Sen avulla laiton materiaali saadaan nopeasti pois verkosta ja tekijät ja uhrit tunnistetaan nopeammin. Materiaalin poistamisella saadaan vähennettyä myös lapsiuhrien joutumista hyväksikäytön kohteeksi uudelleen.

Palvelu on aloittanut vuonna 2002 ja vuoden 2017 syksyyn mennessä siihen on tullut yli 60000 yksittäistä vihjettä eli verkkosivustoa. Nettivihjeen omat asiantuntijat analysoivat materiaalia ja voivat olla yhteydessä palveluntarjoajiin myös silloin, kun materiaali on loukkaavaa mutta ei ole Suomen lainsäädännön puutteissa laitonta. Nettivihjeen toimijat arvioivat, että järjestötoimijalle epäilyttävästä sisällöstä on helpompi ilmoittaa kuin suoraan viranomaiselle. Palvelulla on merkittävä rooli lasten oikeuksien parantajana ja tietoisuuden levittäjänä: se tekee vaikuttamistyötä eri yhteyksissä ja kouluttaa lasten kanssa työskenteleviä ammattilaisia.

Nettivihjeen avulla yksittäisiltä kansalaisilta saatava tieto tuo viranomaisille uusia puuttumisen mahdollisuuksia. Nettivihje yhdistää yksittäisten netinkäyttäjien aktiivisuuden viranomaisketjuun ja edelleen kansainväliseen yhteistyöhön. Palvelu on osa EU:n komission tukemaa Safer Internet -toimintaa, joka kuuluu median ja internetin turvallisuutta edistäviin kansainvälisiin verkostoihin. Nettivihjeen kanssa tiivistä yhteistyötä tekee Keskusrikospoliisin kyberturvallisuusyksikkö. Palvelun rahoituksesta puolet tulee EU:n komissiolta ja puolet Pelastakaa Lapset ry:n omasta rahoituksesta.

Kansallisen rikoksentorjuntakilpailun 2017 raati arvosti Nettivihjeessä erityisesti sen laajaa kansainvälistä yhteistyötä, toiminnan jatkuvuutta ja mahdollisuuksia palvelun kehittämiseen. Palvelun toiminta on vakiintunutta ja sitä arvioidaan säännöllisesti. Palvelun vahvuutena on myös sen hyödynnettävyys järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvien verkkorikosten torjunnassa, mutta samalla se vahvistaa tavallisten kansalaisten roolia rikosten ehkäisyssä.

Lisätietoa Nettivihjeestä: Lapset ja digitaalinen media -yksikön päällikkö Antti Järventaus, Pelastakaa Lapset ry, [email protected], puh. 0503646410