Paikallisen rikoksentorjuntatyön jaosto

Paikallisen rikoksentorjuntatyön jaosto kokoontui 2016 oikeusministeriössä. Jaoston tehtävänä on paikallisen rikoksentorjuntatyön kehittäminen ja suunnittelu, viranomaisten ja yhteisöjen yhteistyön edistäminen, tiedottaminen paikallistasolle ja rikoksentorjunnan hyvien käytäntöjen kerääminen.

Paikallisen rikoksentorjuntatyön jaostolla on ollut aktiivinen rooli kansallisen rikoksentorjuntaohjelman laatimisessa ja eri puolella Suomea pidetyissä työpajoissa kerättyjen toimenpide-ehdotusten jatkotyöstämisessä. "Turvallisesti yhdessä" -rikoksentorjuntaohjelman tavoitteena on edistää paikallista osallisuutta rikosten ehkäisemisessä ja asukkaiden turvallisuuden ja viihtyisyyden parantamisessa. Ohjelmaan on koottu toimenpiteitä paikallisten toimijoiden, kuten asukkaiden, viranomaisten, yritysten ja järjestöjen roolin vahvistamiseksi rikoksentorjuntatyössä. Keskeisenä tavoitteena on selkeyttää paikallista rikoksentorjuntatyötä kunnissa ja sisällyttää se osaksi kuntien strategiaa ja turvallisuus- ja hyvinvointityötä.

Jaoston toimikausi on 1.10.2015–30.9.2018.

Paikallisen rikoksentorjuntatyön jaoston kokoonpano

Puheenjohtaja

Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, Helsingin kaupunki

Jäsenet

Jarmo Heinonen, komisario, Helsingin poliisilaitos

Päivi Kurikka, erityisasiantuntija, Kuntaliitto

Pentti Lemmetyinen, toimitusjohtaja, Suomen Setlementtiliitto

Thomas Sundell, lakimies, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Maria Wakeham-Hartonen, erityisasiantuntija, oikeusministeriö

Jani Kotoaro, lakimies, Rikosseuraamuslaitos

Pia Rosengård-Andersson, perheasioiden asiantuntija, Folkhälsan

Pekka Heikkinen, poliisitarkastaja, Poliisihallitus

Jaoston sihteerinä toimii erikoissuunnittelija Saija Sambou rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristöstä.

Paikallisen rikoksentorjuntatyön jaoston tuotoksia

Kansallinen rikoksentorjuntaohjelma

Alueelliset seminaarit

Kuntakysely