Tapahtumat – yksittäinen

Nuori rikoksen uhrina ja tekijänä -seminaari

Keskiviikko 21.3.2018 klo 09.00 –  16.00

Nuori rikoksen uhrina ja tekijänä -seminaari

Säätylo, Helsinki

Seminaari tarjoaa hyviä käytäntöjä, miten nuorten kanssa työskentelevät voivat keskustella turvallisuudesta ja arjessa tapahtuvista rikoksista, tai ehkäistä nuoren päätymistä rikoksen uhriksi tai tekijäksi.

Mitä nuoren pitäisi tehdä tai kenen puoleen kääntyä epäillessään, että kaveri on joutunut rikoksen uhriksi? Entä mitä nuori voi tehdä joutuessaan itse kiusaamisen, seksuaalisen häirinnän tai muun rikoksen uhriksi? Mitä sanoa, jos kaverit painostavat tekemään jotain kiellettyä - lojaalisuus kavereita kohtaan vaatisi osallistumaan, mutta se tuntuu väärältä?

Nuoret kaipaavat tietoa ja neuvoja rikosten ehkäisystä sekä rohkaisua ja työkaluja kysymiseen ja puheeksi ottamiseen. Myös nuorten kanssa työskentelevät tarvitsevat työkaluja puhua sensitiivisistä asioista. Seminaarissa esitellään myös käytäntöjä, joissa nuoret itse ovat mukana turvallisuuden parantamisessa sekä koulun ja nuorisotyön mahdollisuuksia tukea lapsia ja nuoria. Lopuksi käsitellään keinoja, joilla voidaan tukea rikoksen uhriksi joutunutta nuorta tai puuttua rikoksiin.

Seminaari on suunnattu nuoria työssään kohtaaville ammattilaisille, kuten rehtoreille, opettajille, oppilashuollon henkilöstölle, nuorisotyöntekijöille,
nuoriso-, opetus- ja sosiaalitoimen johdolle sekä järjestöjen ja seurakuntien ja uskonnollisten yhteisöjen työntekijöille. Myös nuorisovaltuustojen jäsenet, vapaaehtoiset ja muut asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita seminaariin.

Seminaarin järjestävät rikoksentorjuntaneuvosto, opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus, ja Tampereen yliopiston nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuunta, Kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkosto, Allianssi ja Nuorisovaltuustojen
liitto.

Seminaarin ohjelma

SEMINAARI ON TÄYNNÄ!

Kohderyhmät: kunnat, järjestöt ja yhteisöt


Tapahtumiin rekisteröityminen