Yhdessä mukana -hanke

Rikoksentorjuntakilpailuhanke 2016

Yhdessä mukana oli ikääntyneiden yhteisöllisen vertaistoiminnan kehittämisprojekti, joka oli käynnissä vuosina 2013−2016. Projektia koordinoi Setlementtiliitto ja siihen liittyvää toimintaa oli ollut seitsemällä paikkakunnalla: Helsingissä, Hämeenlinnassa, Joensuussa, Lahdessa, Parkanossa, Rovaniemellä ja Savonlinnassa. Projektin kohderyhmänä olivat yli 60-vuotiaat ikääntyneet. Yhdessä mukana -projekti oli osa Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamaa Eloisa ikä -ohjelmakokonaisuutta.

Projektin tavoitteena oli vahvistaa ikääntyneiden osallisuutta, sosiaalista esteettömyyttä ja elinympäristön kokonaisvaltaista turvallisuutta. Projektissa kiinnitettiin huomiota myös kaiken kaikkiaan arvokkaan vanhuuden tavoitteluun. Projektissa kehitettiin yhteisöllisen vertaistoiminnan koulutus, vertaistoiminnan tuki- ja ohjausmalli, voimavaraistavia menetelmiä sekä muita uusia toimintamalleja.

Osaprojektien suunnittelussa, kehittämisessä ja toteutuksessa olivat mukana paikalliset setlementtitoimijat. Jokaisella projektissa mukana olleella paikkakunnalla oli oma projektikoordinaattori ja yhteistyötä tehtiin myös paikallisten järjestökumppaneiden ja kuntien työntekijöiden kanssa. Ikääntyneet olivat mukana ideoimassa ja toteuttamassa toimintaa projektikoordinaattorien avustuksella. Projektissa tuotettiin yhteisöllisen vertaistoiminnan koulutus, vertaistoimijan vihko ja kokeilussa oli yhteensä 32 vertaistoiminnan menetelmää. Yksinäisiä ikäihmisiä pyrittiin esimerkiksi löytämään ja kohtaamaan Löytävä klovneria -toiminnan avulla, jossa koulutetut senioriklovnit tekevät kotivierailuja ikääntyneiden luo.

Yhdessä mukana -hanketta on arvioitu muun muassa tuloksellisuus- ja vaikuttavuusselvityksillä. Lisäksi hankkeeseen osallistuneilta kerättiin osallisuuden kokemuksia ja arvioita toiminnan vaikutuksista omaan arkeen. Vertaistoiminnassa oli vuonna 2015 mukana noin 1000 henkilöä ja vertaisryhmät kokoontuivat vuoden aikana yhteensä 868 kertaa. Projektin yhteydessä järjestettiin myös erilaisia yhteisöllisiä tapahtumia.


Lisätietoja Yhdessä mukana -hankkeesta: Mona Särkelä-Kukko, Suomen Setlementtiliitto,  [email protected]

Yhdessä mukana -hankkeen sivut

Haaste-lehden (2/2017) artikkeli Yhdessä mukana -hankkeesta