Nu inleds årets upplaga av tävlingen i brottsförebyggande arbete

Utgivningsdatum 15.6.2022 14.47
Nyhet

Årets tema för den nationella tävlingen i brottsförebyggande är arbete med särskilt utsatta brottsoffer. Det vinnande projektet representerar Finland i den europeiska tävlingen i brottsförebyggande arbete (ECPA).

I årets tävling i brottsförebyggande efterlyses god praxis för att tidigt identifiera särskilt utsatta brottsoffer och förebygga att de på nytt faller offer för brott. Dessutom söks metoder som konstaterats vara goda för att förebygga sekundär viktimisering, till exempel erfarenheter av orättvis behandling, och för att höja benägenheten att anmäla brott. Projekten kan därför fokusera på till exempel att utveckla myndigheternas kommunikation, att nå utsatta offer och vinna deras förtroende samt att utveckla metoder för att känna igen och hjälpa offer. Dessutom kan projekten anknyta till att öka medvetenheten om behoven hos olika särskilt utsatta grupper, såsom barn och äldre eller till exempel offer för sexuellt utnyttjande som sker över internet.

Både i den nationella och i den europeiska tävlingen bedöms bidragen särskilt utifrån följande kriterier: (1) Verksamheten ska fokusera på att förebygga brottslighet eller rädsla för brott inom det angivna temat. Verksamheten ska helst vara (2) utvärderad och kunna visa resultat, (3) bygga på samverkan mellan olika aktörer, (4) kunna upprepas i andra medlemsstater och (5) vara innovativ.

Vinnaren av den nationella tävlingen väljs i september av en oberoende jury som utses av justitieministeriet. Den europeiska tävlingen i brottsförebyggande arbete ordnas av det europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet (EUCPN). En jury tillsatt av nätverket utser en vinnare som får ett pris på 10 000 euro. De bidrag som placerar sig på andra och tredje plats belönas med varsitt hedersomnämnande och pris på 5 000 euro. Priserna delas ut vid en konferens om brottsförebyggande som hålls i Tjeckien den 8–9 december.

Tävlingsbidragen ska ha inkommit till justitieministeriet senast den 26 augusti.

Ytterligare information: Saija Sambou, specialsakkunnig, tfn 0295 150 352, [email protected] 

Anmälningsblankett och mer information om tävlingen