Erfarenheter av medling som en väg till förlikning

För guiden intervjuades såväl medlingsklienter som yrkesutbildade personer som arbetar med medling. Nedan fyra perspektiv på medling vid butiksstöld.

Chef för köpcentrum 

”Man har många uppgifter att sköta som chef för ett köpcentrum, men till de viktigaste hör att se till att såväl de anställda, kunderna som alla förbipasserande har det bra i köpcentret”, berättar Heli Vainio, som arbetat 2010–2018 som chef för Kampens köpcentrum. När ungdomarnas problembeteende började påverka besökarnas kundupplevelse negativt beslöt man att ingripa i problemet med hjälp av gatumedling. Det stöd som Stationens Barn rf:s anställda gav i egenskap av experter inom fostran var enligt Vainio oersättlig i gatumedlingarna. 

”Jag minns en medlingsprocess med tre flickor. I början satt flickorna bara och fnittrade och jag förundrade mig över hur de kunde bete sig på det sättet i en så pass allvarlig situation med föräldrarna och andra vuxna närvarande. Men de anställda från Stationens Barn visste att skratt är en typisk reaktion i den åldern när man är nervös och lite rädd. Då fattade jag att skrattet inte var ett tecken på nonchalans.”

”I bästa fall får både ungdomarna och de vuxna aha-upplevelser i en gatumedling. Ungdomarna inser att deras beteende var en mycket dålig idé som de inte bör upprepa. Och de vuxna inser i sin tur att ungdomarna förstår att de gjort fel. Det räcker att de överenskomna ersättningarna sköts. Därefter kan man lämna saken bakom sig.”

Polis

Överkonstapel Pertti Haapiainen möter i sitt arbete inom polisens förebyggande verksamhet ungdomar som visar brottssymtom och riskerar att bli utslagna. Eftersom polisens metoder och kunnande när det gäller att ingripa i ungdomars problembeteende är ytterst begränsade, samarbetar polisen i sin förebyggande verksamhet tätt med andra yrkespersoner, såsom social- och ungdomsarbetare. 

Haapiainen anser att medling är en bra och kostnadseffektiv metod framför allt i utredningen av lindriga målsägandebrott som begås av unga, exempelvis snatteri och skadegörelse. I dessa fall rekommenderar Haapiainen att köpmännen själva tar initiativ till medling. Även polisen kan ta initiativ till medling, men då löper processen långsammare.

”En utmaning kan bli att få kontaktuppgifterna till den brottsmisstänkte. Köpmannen kan be polisen om hjälp med den detaljen och därefter själv ta initiativ till medling. Medan en brottsutredning är reglerad i minsta detalj och består av många faser kan parterna genom medling nå en lösning relativt snabbt och flexibelt utan att myndigheterna behöver offra resurser på det.”

”Medling gynnar samhället på många olika sätt. I en medling blir den unga tvungen att stå för vad han eller hon gjort och kanske t.o.m. utföra konkret arbete för att ersätta den skadelidande. Med tanke på betydelsen av att en ansvarskänsla väcks hos ungdomarna är det bättre att den som begått brottet själv deltar i förhandlingarna om skadestånd i stället för att ärendet avgörs av någon utomstående”. 

Medlingshandledare 

”Helsingfors har förbundit sig till att erbjuda alla minderåriga brottsmisstänkta möjlighet till arbetsersättning i de fall där staden är målsägande i brottet. Då är det vanligtvis fråga om ett egendomsbrott, till exempel att stadens egendom söndras eller klottas ner”, berättar medlingshandledare Robert Willadsen, som ansvarar för utvecklingen av Helsingfors stads medlingsverksamhet för unga.

”Eftersom ungdomar sällan har stora summor egna pengar är det i praktiken ofta den ungas vårdnadshavare som blir tvungen att betala en ersättning i pengar. Då blir ersättningen inte konkret för den unga. En annan fördel med arbetsersättning är att den unga får värdefull erfarenhet av arbetet. En ung person fick till och med sommarjobb tack vare den arbetsersättning som hen utfört.”

Samtidigt förstår Willadsen att en ersättning i pengar kan kännas mer meningsfull för den skadelidande företagaren än arbetsersättning. Den behållning som arbetsersättningen ger är inte direkt.

”Jag hoppas att ungdomarna så ofta som möjligt erbjuds en chans att ersätta en skada genom arbete. Givetvis kan det ibland vara svårt att hitta ett lämpligt arbete för den unga, och företagarna kan uppleva att de kostnader som orsakas av arbetet blir för stora. Arbetsersättningen har dock ett stort värde med tanke på ungdomarnas fostran. Den, liksom medling överlag, kan styra in den unga på rätt spår i livet.”

Köpman

När ett barn blir fast för snatteri i K-Supermarket Kuljun Kartano i byn Kulju i Lempäälä ringer köpmannen Hanna Salminen upp barnets föräldrar och föreslår medling. ”Jag tar min roll som en fostrare och trygg vuxen för barnen i mitt samhälle på allvar”, säger Salminen.

Medling används oftast när det är fråga om ett minderårigt barn som har snattat något från butiken för första gången. Om kontakten till barnets föräldrar löper problemfritt behöver i allmänhet ingen polisanmälan göras. I annat fall, eller om barnet upprepar sitt brott efter medlingen, gör Salminen en polisanmälan om fallet.

Salminen berättar att värdet av den snattade produkten ersätts i pengar, men den tid som gått åt till medlingen ersätts i form av arbete – barnet får plocka upp eller ordna varor på hyllorna. Hur många timmar och med vilka uppgifter barnet arbetar beror på hans eller hennes ålder. För de minsta barnen, som går på ettan eller tvåan i skolan, räcker det att de står en timme och ser på när någon annan utför arbetet, men ungdomar som går i högstadiet kan få arbeta flera dagar i butiken efter skolan.

I medlingsprocessen lär köpmannen också känna föräldrarna till barnen och ungdomarna, vilket Salminen anser vara mycket viktigt i en liten bygemenskap som Kulju.

”De flesta barn och ungdomar i Kulju beter sig exemplariskt, och jag upplever att vi har en riktigt bra relation till dem. Vi vill att barnet eller den unga ska lämna medlingsmötet stolt över att han eller hon var rakryggad, bar sitt ansvar och gjorde det som måste göras på ett sakligt sätt.”
 

Guidens huvudsida >