Rekommendationer och ställningstaganden


Rådet för brottsförebyggande ger rekommendationer om åtgärder för att minska brottslighet och kan ta ställning till viktiga aktuella saker vad gäller brottsbekämpning.

 

Förebyggande av bedrägerier. Rådets arbetsgrupps rekommendationer 18.12.2017

Bedrägeribrottslighet kan förebyggas bäst genom att myndigheter, banker och organisationer vidtar aktiva åtgärder samt genom att man på olika sätt ökar människors medvetenhet om bedrägerier.

 

Tryggt tillsammans – goda modeller för bemötande av asylsökande. Ställningstagande 17.12.2015

I sitt ställningstagande som publicerades vid seminariet "Tryggt tillsammans" betonar rådet för brottsförebyggande att den oro som såväl de nya som de gamla invånarna känner för sin trygghet är genuin och måste tas på allvar. Frivilligorganisationernas verksamhet och frivilligarbete är av stor betydelse när det gäller att stärka trygghetskänslan.
 

Barn måste skyddas för våld. Ställningstagande 28.12.2013

På dagen för menlösa barn vill rådet för brottsförebyggande lyfta fram följande centrala punkter om våld mot barn.

 

Rådets rekommendationer om åtgärder för att förbättra säkerheten av äldre 14.2.2013

Rådet för brottsförebyggande anser att det är viktigt att öka de kunskaper och färdigheter som sakkunniga inom social- och hälsovården har om bemötande av äldre brottsoffer.