Europeisk brottsförebyggande tävling

EUCPN logoPriset European Crime Prevention Award (ECPA) har utdelats sedan år 1998. År 2004 anknöts tävlingen till EUCPN:s konferens om goda sätt. Syftet med tävlingen är att ge spridning åt framgångsrikt brottsförebyggande arbete.

De nationella brottsförebyggande organen utser sitt lands kandidat för den årliga tävlingen. I några länder, t.ex. Sverige och Nederländerna och nyförtiden också Finland, bygger valet på en nationell tävling. Finland har deltagit i tävlingen sedan år 2002 och vunnit två gånger. Den europeiska brottsförebyggande tävlingen (ECPA) 2018 vanns av Forssamodellen för lösning av konflikter mellan olika befolkningsgrupper med hjälp av gemenskapsmedling. Antimobbningsprogrammet KiVa fick förstapriset år 2009. Dessutom kom Finland på andra plats i ECPA-tävlingen 2021 med utbildning om trygghetskompetens inom projektet Turvallinen Oulu (Tryggt Uleåborg). 

När tävlingen började hade den inte några begränsningar som skulle ha gällt temat eller brottslighetsproblemen. Fr.o.m. år 2005 har tävlingen haft ett tema.

Det bästa sättet att förebygga brottslighet utses av en jury som har representanter för EU:s ordförandeland samt det föregående ordförandelandet och två följande ordförandeländer.

Vinnaren av den europeiska brottsförebyggande tävlingen får ett pris på 10 000 euro. Dessutom prisbelönas två andra projekt med 5 000 euro.

Reglerna förnyades år 2012.

ECPA-tävlingar som har arrangerats och Finlands kandidater