Dataskydd

Läs om behandling av personuppgifter i justitieministeriets tjänster: https://oikeusministerio.fi/sv/dataskydd