Om webbplatsen

Rådet för brottsförebyggande är ett sakkunnig- och samarbetsorgan som planerar och verkställer åtgärder för att förebygga brottslighet. I rådets webbtjänst finns information om bl.a. rådets verksamhet, aktuella saker inom brottsförebyggande och brottsförebyggande metoder. Huvudredaktören för denna webbtjänst är kommunikationsexpert Riikka Kostiainen.

Finskspråkiga sidorna är mest omfattande, men det mesta essentiella innehållet finns också på svenska. Engelskspråkiga sidor är tydligt mera koncentrerade.

Informationen på sidorna skall vara korrekt och aktuell. Rådet för brottsförebyggande svarar inte för eventuella tekniska fel på sidorna. Rådet är inte heller ansvarigt för olägenheter som beror på tekniska störningar eller sådant länkat material som publicerats av utomstående.

Sökning

På sidorna finns en sökfunktion som kan användas för att söka information och sökningen underlättas också av Översikten.

Länkar

Rådets interna länkar öppnas i samma webbläsarfönster. Externa länkar öppnas i ett nytt webbläsarfönster. Länkar till sidans innehåll finns i regel efter innehållet.

RSS-tjänst och Twitter

Webbplatsens nyheter fås på svenska som RSS-tjänst. I samband med nyhetsrubrikerna ska källan anges. Rubriklänkar får användas endast i enlighet med god sed och de får inte användas som en del av avgiftsbelagda tjänster.

Du kan följa  nyheter och aktuella ärenden av brottsbekämning även på Twitter.

Du kan också dela våra sidor på Facebook, Twitter och LinkedIn.

Länkning till webbtjänsten

Länkar till texterna i webbtjänsten får fritt upprättas och texterna citeras, men källan ska då ovillkorligen anges. Om annan användning av materialet ska alltid särskilt avtal ingås med rådets sekretariat.

Om kakor

Brottsförebyggande rådets webbtjänst är öppen för alla och ingen registrering krävs för att bläddra mellan sidorna. På rådets webbplats används kakor endast för att samla in statistiska uppgifter (bl.a. om användarantalen) och för att lagra de ändringar i textstorleken som du har gjort (ändringen är i kraft också under nästa besök på webbplatsen).

Om besökarna samlas inte in personuppgifter, med hjälp av vilka enskilda besökare skulle kunna identifieras. Uppgifter som samlats in för statistiska ändamål kan inte sammanföras.

Uppgifterna används för att förbättra webbplatsens funktioner och för att utveckla dess innehåll. Du kan hindra att kakor lagras på din dator genom att ändra inställningarna i din webbläsare.  Det är dock viktigt att notera att blockering av kakor kan leda till att vissa vissa tjänster inte kan användas.

Mer om kakor på Kommunikationsverkets webbplats

Behandling av personuppgifter i justitieministeriets tjänster

Kommentarer och ytterligare information

Kommentarer om sidorna kan ges till rådets sekretariat, adress rikoksentorjunta(at)om.fi. Också den blankett för kommentarer som finns på våra sidor kan användas för ändamålet. Ytterligare information om webbtjänsten fås av sekretariat.