Om webbplatsen

Rådet för brottsförebyggande är ett sakkunnig- och samarbetsorgan som planerar och verkställer åtgärder för att förebygga brottslighet. I rådets webbtjänst finns information om bl.a. rådets verksamhet, aktuella saker inom brottsförebyggande och brottsförebyggande metoder. Huvudredaktören för denna webbtjänst är kommunikationsexpert Riikka Kostiainen.

Finskspråkiga sidorna är mest omfattande, men det mesta essentiella innehållet finns också på svenska. Engelskspråkiga sidor är tydligt mera koncentrerade.

Informationen på sidorna skall vara korrekt och aktuell. Rådet för brottsförebyggande svarar inte för eventuella tekniska fel på sidorna. Rådet är inte heller ansvarigt för olägenheter som beror på tekniska störningar eller sådant länkat material som publicerats av utomstående.

Sökning

På sidorna finns en sökfunktion som kan användas för att söka information.

Länkar

Rådets interna länkar öppnas i samma webbläsarfönster. Externa länkar öppnas i ett nytt webbläsarfönster. Länkar till sidans innehåll finns i regel efter innehållet.

Länkning till webbtjänsten

Länkar till texterna i webbtjänsten får fritt upprättas och texterna citeras, men källan ska då ovillkorligen anges. Om annan användning av materialet ska alltid särskilt avtal ingås med rådets sekretariat.

Om kakor

Se närmare information om kakor på vår webbplats

Behandling av personuppgifter i justitieministeriets tjänster

Kommentarer och ytterligare information

Kommentarer om sidorna kan ges till rådets sekretariat, adress rikoksentorjunta.om(at)gov.fi. Också den blankett för kommentarer som finns på våra sidor kan användas för ändamålet. Ytterligare information om webbtjänsten fås av sekretariat.