Aktuellt

På denna sidan publiserar man pressmeddelanden av rådet för brottsförebyggande och nyheter om brottsbekämpning. Du kan också beställa nyheter till din e-post direkt.

Nyhetsbrev

Nyhetshetsbrevet av rådet för brottförebyggande ges ut tyvärr bara på finska.

Nyhetsbrevs- och intressegruppsregister

Haaste 4/2019

Den finskspråkiga tidningen Haaste handlar om kriminalpolitik samt brottsförebyggande. Utgivaren är rådet för brottsförebyggande och justitieministeriet.

I numret 4/2019 temat är "narkotikabrott".