Aktuellt

På denna sidan publiserar man pressmeddelanden av rådet för brottsförebyggande och nyheter om brottsbekämpning. Du kan också beställa nyheter till din e-post direkt.

Rådet för brottsförebyggande på Twitter

Rådet för brottsförebyggande använder Twitter för informationsförmedling och som diskussionskanal.

Rådet på Twitter

Nyhetsbrev

Nyhetshetsbrevet av rådet för brottförebyggande ges ut tyvärr bara på finska.

Haaste 4/2019

Den finskspråkiga tidningen Haaste handlar om kriminalpolitik samt brottsförebyggande. Utgivaren är rådet för brottsförebyggande och justitieministeriet.

I numret 1-2/2020 temat är "brottsoffer".