Aktuellt

På denna sidan publiserar man pressmeddelanden av rådet för brottsförebyggande och nyheter om brottsbekämpning. Du kan också beställa nyheter till din e-post direkt.

Sociala medier

Rådet för brottsförebyggande använder X (Twitter) för informationsförmedling och som diskussionskanal.

Twitter

Nyhetsbrev

Nyhetshetsbrevet av rådet för brottförebyggande ges ut tyvärr bara på finska.

Den finskspråkiga tidningen Haaste handlar om kriminalpolitik samt brottsförebyggande. Utgivaren är rådet för brottsförebyggande och justitieministeriet.

I numret 1/2024 temat är "unga och det straffrättsliga systemet".