EUCPN möte i Helsinki 2019

Internationellt samarbete

Rådet för brottsförebyggande har en lång tradition av samarbete med de nordiska brottsförebyggande råden. Rådet har aktivt medverkat i det europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet (EUCPN) sedan nätverket inrättades. Dessutom har rådet för brottsförebyggande kontakter till flera andra internationella och utländska sakkunnigorganisationer för brottsförebyggande.

Bli bekant med nordiskt samarbete

Hur fungerar EUCPN och dess prioriteter

 

Brottsförebyggande organisationer i några andra länder

(Vanligtvis finns det grundläggande faktor på engelska.)

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) (Nederländerna)

Home Office (Storbritannien)

Deutsches Forum für Kriminalprävention (Tyskland)

Kuriteoennetus (Estland)

Australian Crime Prevention Council (ACPC) 

Public Safety Canada

National Crime Prevention Council Online Resource Center (NCPC) (Förenta staterna)

 

Brottsförebyggande institut vid Förenta nationer

The European Institute for Crime Prevention and Control (HEUNI) (belägen i Finland)

United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention (UNODC)

United Nations Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ)

International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)

United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI)

United Nations Asia and Far East Institute For the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (UNAFEI)

Latin American Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (ILANUD)

International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy (ICCLR)

International Scientific and Professional Advisory Council (ISPAC)