Organisation

Sakari Melander och Aarne Kinnunen
Ordförande (2018–2021) professor Sakari Melander och generalsekreterare Aarne Kinnunen

Rådet för brottsförebyggande består av ordförande, vice ordförande och 15 andra medlemmar samt de personliga suppleanterna för de sistnämnda. Rådet för brottsförebyggande utses av statsrådet för tre år i sänder. Den föregående mandatperioden tog slut den 30 november 2021. Ett nytt råd har ännu inte tillsatts.

I rådet finns representanter för de ministerier och statliga myndigheter som är centrala för brottsförebyggandet, kommunalförvaltningen, kyrkan, näringslivet, organisationer som arbetar för brottsförebyggandet, den kriminologiska forskningen samt den socialpolitiska planeringsexpertisen.

Under rådet lyder ett arbetsutskott samt rådets sekretariat. Vid behov inrättas arbetsgrupper.