Organisation

Ordförande Sakari Melander och generalsekreterare Aarne Kinnunen

Rådet för brottsförebyggande består av ordförande, vice ordförande och 15 andra medlemmar samt de personliga suppleanterna för de sistnämnda. Rådet för brottsförebyggande utses av statsrådet för tre år i sänder. Den nya mandattiden börjar den 1 december 2018 och tar slut den 30 november 2021.

I rådet finns representanter för de ministerier och statliga myndigheter som är centrala för brottsförebyggandet, kommunalförvaltningen, kyrkan, näringslivet, organisationer som arbetar för brottsförebyggandet, den kriminologiska forskningen samt den socialpolitiska planeringsexpertisen.

Under rådet lyder ett arbetsutskott samt rådets sekretariat. Vid behov inrättas arbetsgrupper.

Mera om organisationen och undergruppernas verksamhet

Rådets sammansättning

Forskningssektionen

Sekretariat