Trygghetsvandringar

Flera olika förvaltare ansvarar för tryggheten av utemiljön på en bostadsort och det kan orsaka en osäkerhet samt ovisshet bland invånarna och andra sysselsatta på orten. Det är inte alltid så klart åt vem eller var de kan framföra sina synpunkter angående trygghetsfaktorer på området. Med andra ord möts de olika aktörerna av en viss ort sällan. Trygghetsvandringar är en metod för att hämta samman innevånarna, myndigheterna, föreningarna, företag, samt fastighetsägarna och de andra centrala aktörerna inom en viss ort för att tillsammans fundera hur ställen som upplevs otrygga kunde förändras och förbättras. Uppmärksamhet fästas också vid sådana ställen som upplevs trygga, för att analysera vilka faktorer medverkar i att de känns tryggare än de andra.

Trygghetsvandringar kan användas på flera olika sätt för olika ändamål. Ibland är syftet att samla ett vidare och relativt allmänt perspektiv på en viss ort, ibland syftar vandringen till att få fram synpunkterna av en viss målgrupp eller ett specifikt område som upplevs vara problematisk och otrygg. Det är bra att ordna trygghetsvandringar både i dagsljus samt på kvällar då det är mörkare.

Människorna upplever vissa ställen olika beroende på kön, åldern samt andra varierande bakgrundsfaktorer. Därför är det viktigt att olika människor som representerar olika grupper kan under en trygghetsvandring framföra sina upplevelser och höra hur andra upplever ställen och med hjälp av det tillsammans försöka förstå varför och hur det kunde ändras och förbättras.

Trygghetsvandringarna togs i bruk i början av 2000-talet i Göteborg och den finska manualen baserar sig på de svenska erfarenheterna och publikationerna och . Instruktionerna är anpassade i de finska förhållandena och erfarenheterna som samlats från trygghetsvandringsprojekten i Esbo, som ordnats under åren 2010 och 2011.

För att ordna en lyckad trygghetsvandring behövs det både kunskap samt grundliga förberedelser. Innan man påbörjar förberedelserna lönar det sig att bekanta sig med manualen samt annat material som samlats på denna webbplats på finska. Hit samlas också information om god praxis samt utmaningar, vilka man måste vara beredd för samt alternativa lösningar för att klara ut problemen.

Mer information

Information och material om trygghetsvandringar (Brå)

Dokumenteringsblankett för trygghetsvandring

Slutrapporten från Esbo (på finska)