Rådet för brottsförebyggande

Postadress: Justitieministeriet, PB 25, 00023 Statsrådet

Besökadress: Södra esplanaden 10, Helsingfors

Telefon: 0295 150 400

E-postadress: rikoksentorjunta.om(at)gov.fi

Sekretariatets kontaktinformation och kompetensområden

 

Samtalspriser

För alla samtal till 02951-, 040- eller 050-numren debiteras enbart lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift enligt uppringarens operatörs taxa.

Om du ringer från utlandet fastställs priset för samtalet av den lokala operatören.