Behoven av att förnya brottsbekämpningen

En ny utredning söker svar på hur brottsbekämpningen bör organiseras nationellt och hur den kan förnyas för att arbetet ska ha en inverkan på hela samhället i takt med att samhället förändras.

Rapporten (sammanfattning på svenska)

Medling i brottmål inom handeln

Webbguiden innehåller information om hur brott inom handeln, såsom butiksstöld och snatteri, kan lösas effektivt med hjälp av medling. Syftet med guiden är att uppmuntra yrkespersonerna inom handeln till att pröva medling.

Bekanta dig med guiden

Säkerhetsråd för äldre

I säkerhetsanvisningarna för äldre ges konkreta råd om hur man själv kan minska risken för att bli brottsoffer. Rådet för brottsförebyggande önskar att närpolisen i samarbete med seniororganisationer och andra centrala instanser kan sprida denna information.

Ladda ned anvisningarna

Material om förebyggande av brott bland unga

Materialet är avsett för lärare, ungdomsarbetare och andra som har att göra med ungdomar bl.a. via hobbyverksamhet. Avsikten är att öka möjligheterna att ta upp frågor som gäller brott och säkerhet med ungdomar.

Bekanta dig med webbmaterial

Trygghets-vandring

Trygghetsvandringar är en metod för att hämta samman innevånarna, myndigheterna, föreningarna, företag, samt fastighetsägarna och de andra centrala aktörerna inom en viss ort för att tillsammans fundera hur ställen som upplevs otrygga kunde förändras och förbättras.

Bekanta dig med idén