Sekretariatet för rådet för brottsförebyggande

Aarne Kinnunen, utvecklingsråd, generalsekreterare
Tfn 0295 150 580

Markus Alanko, specialsakkunnig, 
Lokal brottsförebyggande arbetet, bidrag
Tfn 0295 150 400

Riikka Kostiainen, kommunikationsexpert
Haaste tidningen, rådets kommunikation och webbsidor
Tfn 0295 150 252

Saija Sambou, specialsakkunnig
Program för brottsförebyggande, ungdomskriminalitet
Tfn 0295 150 352

Personliga e-postadresser bildas enligt följande fornamn.efternamn(at)gov.fi. För att komma i kontakt med oss är det rekommenderat att använda rådets offentliga e-postadress rikoksentorjunta.om(at)gov.fi

Sekretariatet för rådet för brottsförebyggande arbetar på justitieministeriet.