Sekretariatet för rådet för brottsförebyggande

Minna Piispa, konsultativ tjänsteman, generalsekreterare
Rådets verksamhet, brottspreventionsvärdering, internationellt samarbete
Tfn 02951 50223

Markus Alanko, specialsakkunnig
Lokal brottsförebyggande arbetet, bidrag
Tfn 02951 50400

Saija Sambou, specialsakkunnig
Lokal brottsförebyggande arbetet, programmet för brottsförebyggande
Tfn 02951 50352

Riikka Kostiainen, kommunikationsexpert
Haaste tidningen, rådets kommunikation och webbsidor
Tfn 02951 50252

Personliga e-postadresser bildas enligt följande fornamn.efternamn(at)om.fi. För att komma i kontakt med oss är det rekommenderat att använda rådets offentliga e-postadress rikoksentorjunta(at)om.fi

Sekretariatet för rådet för brottsförebyggande arbetar på justitieministeriets kriminalpolitiska avdelning.