Brottsförebyggande tävling

Vinnaren av nationella tävlingen representerar Finland i årets europeiska brottsförebyggande tävling. 2022 temat för den nationella tävlingen i brottsförebyggande är arbete med särskilt utsatta brottsoffer. 

Rådet för brottsförebyggande anordnar en nationell brottsförebyggande tävling. Tävlingen anordnas varje år under olika teman. 

2022 tävlingen

I årets tävling i brottsförebyggande efterlyses god praxis för att tidigt identifiera särskilt utsatta brottsoffer och förebygga att de på nytt faller offer för brott. Dessutom söks metoder som konstaterats vara goda för att förebygga sekundär viktimisering, till exempel erfarenheter av orättvis behandling, och för att höja benägenheten att anmäla brott. Projekten kan därför fokusera på till exempel att utveckla myndigheternas kommunikation, att nå utsatta offer och vinna deras förtroende samt att utveckla metoder för att känna igen och hjälpa offer. Dessutom kan projekten anknyta till att öka medvetenheten om behoven hos olika särskilt utsatta grupper, såsom barn och äldre eller till exempel offer för sexuellt utnyttjande som sker över internet.

Vinnaren av den nationella tävlingen valdes i september av en oberoende jury som utses av rådet för brottsförebyggande. Den europeiska brottsförebyggande tävlingen ordnas av det europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet (EUCPN). Vinnaren utses av en jury tillsatt av nätverket och får ett pris på 10 000 euro. Dessutom får två andra projekt hedersomnämnande och ett pris på 5 000 euro.

Priserna delas ut vid en konferens om brottsförebyggande som hålls i Tjeckien den 8–9 december.

Anmälningar ska lämnas in senast den 26 augusti kl. 16.15 med en anmälningsblankettFörslaget och elektroniska bilagor e-postas till adressen registratorskontoret.jm(at)gov.fi.

Kriterier

Den nationella brottsförebyggande tävlingen fungerar som kvaltävling till den europeiska brottsförebyggande tävlingen (European Crime Prevention Award, ECPA). Därmed är kriterierna samma för den lokala och internationella tävlingen. Kriterierna för deltagande brottsförebyggande projekt är:

1) Verksamheten fokuserar på förebyggande av vardagliga brott samt rädsla för det.

2) Verksamheten ska ha utvärderats och ha uppnått alla eller de flesta av sina uppsatta mål.

3) Verksamheten ska sträva till att vara innovativ och innehålla nya metoder eller angreppssätt.

4) Verksamheten ska bygga på samverkan mellan olika aktörer, såvida det är möjligt.

5) Verksamheten måste kunna bli upprepat i de andra deltagande länderna. Därför måste alla förslag innehålla information om projektets ekonomiska kostnader, finansierings källor, genomförningsprocessen och relevant källmaterial.

Mer information om den nationella tävlingen: Saija Sambou, specialsakkunnig, tfn 0295 150 352, [email protected] 

Mer information om ECPA-tävlingen och temat på EUCPN: s webbplats på engelska

Tidigare vinnare av den nationella tävlingen

Vinnaren 2021 (-> Finland kom på andra plats i ECPA-tävlingen)

Vinnaren 2020

Vinnaren 2019

Vinnaren 2018 (-> Finland vann ECPA-tävlingen

Vinnaren 2017

Vinnaren 2016