Brottsförebyggande tävling

Vinnaren av nationella tävlingen representerar Finland i årets europeiska brottsförebyggande tävling.

Rådet för brottsförebyggande anordnar en nationell brottsförebyggande tävling. Tävlingen anordnas varje år under olika teman. 

2019 årets tema var åtgärder för att förebygga och minska de skador som orsakas av narkotikarelaterad ungdomsbrottslighet och narkotikabruk hos unga. 

Vinnaren av den nationella tävlingen valdes i september av en oberoende jury som utses av rådet för brottsförebyggande. Priset i den nationella tävlingen för brottsförebyggande 2019 gick till ungdomsverksamheten i en stödstiftelse inom kriminalvården (Kriminaalihuollon tukisäätiö, Nuorten toiminta). Den europeiska brottsförebyggande tävlingen ordnas av det europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet (EUCPN). Vinnaren utses av en jury tillsatt av nätverket och får ett pris på 10 000 euro. Dessutom får två andra projekt hedersomnämnande och ett pris på 5 000 euro. Prisen delas ut i en konferens om brottsförebyggande som hålls i Finland den 12.­­­–13. december 2019.

Kriterier

Den nationella brottsförebyggande tävlingen fungerar som kvaltävling till den europeiska brottsförebyggande tävlingen (European Crime Prevention Award, ECPA). Därmed är kriterierna samma för den lokala och internationella tävlingen. Kriterierna för deltagande brottsförebyggande projekt är:

1) Verksamheten fokuserar på förebyggande av vardagliga brott samt rädsla för det.

2) Verksamheten ska ha utvärderats och ha uppnått alla eller de flesta av sina uppsatta mål.

3) Verksamheten ska sträva till att vara innovativ och innehålla nya metoder eller angreppssätt.

4) Verksamheten ska bygga på samverkan mellan olika aktörer, såvida det är möjligt.

5) Verksamheten måste kunna bli upprepat i de andra deltagande länderna. Därför måste alla förslag innehålla information om projektets ekonomiska kostnader, finansierings källor, genomförningsprocessen och relevant källmaterial.