Brottsförebyggande tävling

Vinnaren av nationella tävlingen representerar Finland i årets europeiska brottsförebyggande tävling.

Rådet för brottsförebyggande anordnar en nationell brottsförebyggande tävling. Tävlingen anordnas varje år under olika teman. 2018 årets tema är polisens omfattande samarbete på lokalnivå.

Tävlingsprojektet kan gälla verksamhet för att minska en viss typ av brottslighet eller att öka känslan av trygghet. Polisens samarbetsparter i verksamheten kan vara kommunen, organisationer, boendeföreningar, invånare eller näringslivet. Målet med det nationella programmet för brottsförebyggande Trygga tillsammans är att öka invånarnas möjligheter att delta i brottsförebyggande. Detta mål kan uppnås genom att förbättra invånarnas och medborgarnas möjligheter att delta i och påverka beslutsfattandet som gäller såväl förebyggandet av brott inom olika bostadsområden som andra säkerhetsfrågor. Dialog och samarbete mellan myndigheterna, organisationer och medborgarna behövs både för att ingripa i brottsfenomen och för att öka medborgarnas trygghetskänsla.

Vinnaren av den nationella tävlingen väljs i september av en oberoende jury som utses av rådet för brottsförebyggande. Den europeiska brottsförebyggande tävlingen ordnas av det europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet (EUCPN). Vinnaren utses av en jury tillsatt av nätverket och får ett pris på 10 000 euro. Dessutom får två andra projekt hedersomnämnande och ett pris på 5 000 euro. Prisen delas ut i en konferens om brottsförebyggande som hålls i Österrike den 5.­­­–6. december 2018. Vinnaren av den nationella tävlingen i Finland belönas med betalt deltagande i konferensen i Österrike.

Förslagen (anmälningsblankett) till pristagare ska skickas till justitieministeriet senast den 24 augusti, oikeusministerio(at)om.fi.

Anmälningsblankett

Kriterier

Den nationella brottsförebyggande tävlingen fungerar som kvaltävling till den europeiska brottsförebyggande tävlingen (European Crime Prevention Award, ECPA). Därmed är kriterierna samma för den lokala och internationella tävlingen. Kriterierna för deltagande brottsförebyggande projekt är:

1) Verksamheten fokuserar på förebyggande av vardagliga brott samt rädsla för det.

2) Verksamheten ska ha utvärderats och ha uppnått alla eller de flesta av sina uppsatta mål.

3) Verksamheten ska sträva till att vara innovativ och innehålla nya metoder eller angreppssätt.

4) Verksamheten ska bygga på samverkan mellan olika aktörer, såvida det är möjligt.

5) Verksamheten måste kunna bli upprepat i de andra deltagande länderna. Därför måste alla förslag innehålla information om projektets ekonomiska kostnader, finansierings källor, genomförningsprocessen och relevant källmaterial.