Brottsförebyggande tävling

Vinnaren av nationella tävlingen representerar Finland i årets europeiska brottsförebyggande tävling.  

Rådet för brottsförebyggande (eller justitieministeriet) anordnar en nationell brottsförebyggande tävling. Tävlingen anordnas varje år under olika teman. 

2023 tävlingen

I år var temat för den nationella tävlingen i brottsförebyggande arbete att förebygga arbetsrelaterad och annan människohandel.

Till vinnare valdes Brottsofferjourens särskilda stödtjänst för offer för människohandel. Syftet med stödtjänsten är att nå och hjälpa så många offer för människohandel och relaterade brott som möjligt och på så sätt ingripa i situationer där människor blir utnyttjade och förhindra att nya personer blir offer för människohandel.

Vinnaren av den nationella tävlingen valdes i september av en oberoende jury som utses av justitieministeriet. Den europeiska brottsförebyggande tävlingen ordnas av det europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet (EUCPN). Vinnaren utses av en jury tillsatt av nätverket och får ett pris på 10 000 euro. Dessutom får två andra projekt hedersomnämnande och ett pris på 5 000 euro.

Priserna delas ut vid en konferens om brottsförebyggande som hålls i Valencia i Spanien den 13–14 december.

Kriterier

Den nationella brottsförebyggande tävlingen fungerar som kvaltävling till den europeiska brottsförebyggande tävlingen (European Crime Prevention Award, ECPA). Därmed är kriterierna samma för den lokala och internationella tävlingen. Kriterierna för deltagande brottsförebyggande projekt är:

1) Verksamheten fokuserar på förebyggande av vardagliga brott samt rädsla för det.

2) Verksamheten ska ha utvärderats och ha uppnått alla eller de flesta av sina uppsatta mål.

3) Verksamheten ska sträva till att vara innovativ och innehålla nya metoder eller angreppssätt.

4) Verksamheten ska bygga på samverkan mellan olika aktörer, såvida det är möjligt.

5) Verksamheten måste kunna bli upprepat i de andra deltagande länderna. Därför måste alla förslag innehålla information om projektets ekonomiska kostnader, finansierings källor, genomförningsprocessen och relevant källmaterial.

Mer information om den nationella tävlingen: Saija Sambou, specialsakkunnig, tfn 0295 150 352, [email protected] 

Mer information om ECPA-tävlingen

ECPA-tävlingen och temat på EUCPN:s webbplats på engelska

Tidigare vinnare av den nationella tävlingen

Vinnaren 2023

Vinnaren 2022

Vinnaren 2021 (-> Finland kom på andra plats i ECPA-tävlingen)

Vinnaren 2020

Vinnaren 2019

Vinnaren 2018 (-> Finland vann ECPA-tävlingen

Vinnaren 2017

Vinnaren 2016