Brottsförebyggande tävling

Vinnaren av nationella tävlingen representerar Finland i årets europeiska brottsförebyggande tävling. 2021 temat för den nationella brottsförebyggande tävlingen att förebygga mobbning och våld mot minderåriga

Rådet för brottsförebyggande anordnar en nationell brottsförebyggande tävling. Tävlingen anordnas varje år under olika teman. 

2021 tävlingen

I år är temat för den nationella brottsförebyggande tävlingen att förebygga mobbning och våld mot minderåriga. Tävlingsbidragen kan anknyta till förebyggande av mobbning och våld mot barn och unga i olika miljöer, även på internet. Verksamheten kan basera sig på olika metoder för att förebygga brott.

Vinnaren av den nationella tävlingen valdes i september av en oberoende jury som utses av rådet för brottsförebyggande. Den europeiska brottsförebyggande tävlingen ordnas av det europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet (EUCPN). Vinnaren utses av en jury tillsatt av nätverket och får ett pris på 10 000 euro. Dessutom får två andra projekt hedersomnämnande och ett pris på 5 000 euro. Prisen ska delas ut i en konferens om brottsförebyggande i december.

Mer information om den nationella tävlingen: Saija Sambou, specialsakkunnig, tfn 0295 150 352, [email protected] 

Mer information om 2021 ECPA-tävlingen och temat på EUCPN: s webbplats på engelska

Kriterier

Den nationella brottsförebyggande tävlingen fungerar som kvaltävling till den europeiska brottsförebyggande tävlingen (European Crime Prevention Award, ECPA). Därmed är kriterierna samma för den lokala och internationella tävlingen. Kriterierna för deltagande brottsförebyggande projekt är:

1) Verksamheten fokuserar på förebyggande av vardagliga brott samt rädsla för det.

2) Verksamheten ska ha utvärderats och ha uppnått alla eller de flesta av sina uppsatta mål.

3) Verksamheten ska sträva till att vara innovativ och innehålla nya metoder eller angreppssätt.

4) Verksamheten ska bygga på samverkan mellan olika aktörer, såvida det är möjligt.

5) Verksamheten måste kunna bli upprepat i de andra deltagande länderna. Därför måste alla förslag innehålla information om projektets ekonomiska kostnader, finansierings källor, genomförningsprocessen och relevant källmaterial.

 

Tidigare vinnare av den nationella tävlingen

Vinnaren 2020

Vinnaren 2019

Vinnaren 2018 (-> Finland vann ECPA-tävlingen

Vinnaren 2017

Vinnaren 2016