Brottsförebyggande tävling

Vinnaren av nationella tävlingen representerar Finland i årets europeiska brottsförebyggande tävling.

Rådet för brottsförebyggande anordnar en nationell brottsförebyggande tävling. Tävlingen anordnas varje år under olika teman. 

2019 årets temaär åtgärder för att förebygga och minska de skador som orsakas av narkotikarelaterad ungdomsbrottslighet och narkotikabruk hos unga. Tävlingsbidragen kan handla om verksamhet för att avvänja ungdomar från droger eller minska olägenheterna som orsakas av ungdomars narkotikabruk. Verksamheten kan också syfta till att minska brottslighet eller ordningsstörningar som har samband med narkotikabruk hos unga eller att förbättra trygghetskänslan på offentliga platser eller till exempel i närheten av vård- eller boendeenheter. Verksamheten kan basera sig på olika metoder för att förebygga brott.

Vinnaren av den nationella tävlingen väljs i september av en oberoende jury som utses av rådet för brottsförebyggande. Den europeiska brottsförebyggande tävlingen ordnas av det europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet (EUCPN). Vinnaren utses av en jury tillsatt av nätverket och får ett pris på 10 000 euro. Dessutom får två andra projekt hedersomnämnande och ett pris på 5 000 euro. Prisen delas ut i en konferens om brottsförebyggande som hålls i Finland den 12.­­­–13. december 2019. Vinnaren av den nationella tävlingen i Finland belönas med betalt deltagande i konferensen i Österrike.

Förslagen (anmälningsblankett) till pristagare ska skickas till justitieministeriet senast den 23 augusti, oikeusministerio(at)om.fi.

Anmälningsblankett

Kriterier

Den nationella brottsförebyggande tävlingen fungerar som kvaltävling till den europeiska brottsförebyggande tävlingen (European Crime Prevention Award, ECPA). Därmed är kriterierna samma för den lokala och internationella tävlingen. Kriterierna för deltagande brottsförebyggande projekt är:

1) Verksamheten fokuserar på förebyggande av vardagliga brott samt rädsla för det.

2) Verksamheten ska ha utvärderats och ha uppnått alla eller de flesta av sina uppsatta mål.

3) Verksamheten ska sträva till att vara innovativ och innehålla nya metoder eller angreppssätt.

4) Verksamheten ska bygga på samverkan mellan olika aktörer, såvida det är möjligt.

5) Verksamheten måste kunna bli upprepat i de andra deltagande länderna. Därför måste alla förslag innehålla information om projektets ekonomiska kostnader, finansierings källor, genomförningsprocessen och relevant källmaterial.