Brottsförebyggande tävling

Vinnaren av nationella tävlingen representerar Finland i årets europeiska brottsförebyggande tävling.

Rådet för brottsförebyggande anordnar en nationell brottsförebyggande tävling. Tävlingen anordnas varje år under olika teman. 

2020 årets tema är  brottsförebyggande arbete i parallella samhällsstrukturer med särskild fokus på klan- och familjebaserad organiserad brottslighet. 

Bidragen till tävlingen ska anknyta till förebyggande av brott som begås av familjer, klaner, släkter eller grupper av denna typ. Grupperna kan ha etnisk eller kulturell bakgrund. Typiskt är att gruppens inkomster kommer från flera olika slag av brottslig verksamhet.

Verksamheten kan basera sig på olika metoder för att förebygga brott. Projektet kan vara förebyggande arbete som riktar sig till målgruppen och som utförs i ett mycket tidigt skede eller verksamhet som syftar till att bryta unga personers brottsliga bana. Projektet kan också vara ett samarbete mellan polisen, åklagaren, domstolen, tullen och skattemyndigheterna för att tillämpa metoder för administrativ brottsbekämpning. Tävlingsbidragen kan även vara Exit-projekt för att hjälpa dem som vill lämna den organiserade brottsligheten bakom sig. Ytterligare ett alternativ är projekt för att påverka kvinnor som hör till målgruppen och som svarar för uppfostran av barn och kan bli utsatta för påtryckning. Temat för tävlingen inbegriper inte våld inom familjen eller i nära relationer.

Vinnaren av den nationella tävlingen valdes i september av en oberoende jury som utses av rådet för brottsförebyggande. Den europeiska brottsförebyggande tävlingen ordnas av det europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet (EUCPN). Vinnaren utses av en jury tillsatt av nätverket och får ett pris på 10 000 euro. Dessutom får två andra projekt hedersomnämnande och ett pris på 5 000 euro. Prisen ska delas ut i en konferens om brottsförebyggande i december.

Kriterier

Den nationella brottsförebyggande tävlingen fungerar som kvaltävling till den europeiska brottsförebyggande tävlingen (European Crime Prevention Award, ECPA). Därmed är kriterierna samma för den lokala och internationella tävlingen. Kriterierna för deltagande brottsförebyggande projekt är:

1) Verksamheten fokuserar på förebyggande av vardagliga brott samt rädsla för det.

2) Verksamheten ska ha utvärderats och ha uppnått alla eller de flesta av sina uppsatta mål.

3) Verksamheten ska sträva till att vara innovativ och innehålla nya metoder eller angreppssätt.

4) Verksamheten ska bygga på samverkan mellan olika aktörer, såvida det är möjligt.

5) Verksamheten måste kunna bli upprepat i de andra deltagande länderna. Därför måste alla förslag innehålla information om projektets ekonomiska kostnader, finansierings källor, genomförningsprocessen och relevant källmaterial.

 

Tidigare vinnare av den nationella tävlingen

Vinnaren 2019

Vinnaren 2018

Vinnaren 2017

Vinnaren 2016