Publikationer om brottsförebyggande

 Rådet för brottsförebyggande ger ut handböcker som kan utnyttjas på lokalt arbete. Rådets forskningar, beställda undersökningar och rapporter har publicerats vanligtvis på justitsieministeriets publikationserier. Några rapporter har publicerats endast på rådets webbsidor. Tyvärr finns det bara några publikationer på svenska. Du kan också se på de finskspråkiga rapporternas svensk sammandrag.  

Beställ gratis handböcker (Säkerhetsanvisningar för äldre och Beakta våld et i säkerhetsplanering) via e-post: rikoksentorjunta(at)om.fi.

Handböcker

Titel

Brottsförebyggande program