Tillgänglighetsutlåtande för Rikoksentorjunta.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.rikoksentorjunta.fi och har upprättats 22.09.2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

I detta utlåtande berättar vi om tillgängligheten till webbplatsen, vilka centrala brister det finns i tillgängligheten och hur du kan ge oss respons om tillgängligheten till tjänsten. 

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

 • Uppfyller delvis tillgänglighetskraven

Tillgängligheten har granskats i september av en utomstående expertorganisation. Enligt bedömningen uppfyller webbplatsen i huvudsak de tillgänglighetskriterier på nivå A och AA som krävs enligt lagen.

Innehåll eller funktioner som ännu inte är tillgängliga 

Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

Diagram

Några diagram fattas textalternativ och det finns kontrastproblem.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

 • 1.1.1 Innehåll som inte är text
 • 1.4.11 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik (inofficiell översättning)
 • 1.4.5 Text i form av bild

Pdf-bilagor

I några pdf-bilagor, som publicerades också efter 23.9.2018, finns det brister i tillgängligheten t.ex. i publikationens struktur, textalternativ till bilder och diagram, färger och textens kontrast.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

 • 1.1.1 Innehåll som inte är text
 • 1.3.1 Information och relationer
 • 1.3.2 Meningsfull ordning
 • 1.4.1 Användning av färger
 • 1.4.4 Förändring av textstorlek
 • 1.4.5 Text i form av bild
 • 1.4.11 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik (inofficiell översättning)

Rubrikerna

Rubrikernas nivåer i är inte logiska på huvuddelarnas startsidor.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

 • 1.3.1 Information och relationer

Kommenterer till bloggar

Problem med programmerade definitioner.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

 • 1.3.5 Märk upp vanliga formulärfält i koden

Länkar i innehållet

Länkarna i texten innehåller brister i tillgängligheten.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

 • 1.4.1 Användning av färger

Kontrast mellan text och bakgrund i några komponenter

Alla grafiska element och komponenter i gränssnittet uppfyller inte tillgänglighetskraven.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

 • 1.4.3 Kontrast (minimum)
 • 1.4.11 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik

Skalbarhet

Sidans innehåll skalas inte alltid så bra när utsikten förstoras mycket.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

 • 1.4.10 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm

Dragspel-presentationssätt

Element funkar inte med tangentbordet. Definitionsproblem.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

 • 2.1.1 Tangentbord

Huvudnavigering

Det är inte logiskt att använda menyn med tangentbord.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

 • 2.1.1 Tangentbord

Sökresultat

Sökresultatsidorna är problematiska och de aktiva objekten har inte definierats programmässigt.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

 • 2.1.1 Tangentbord

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? 

Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den. Du kan sända respons per e-post till [email protected]. Ange i din respons den sida (www-adress) där problemet upptäcktes och beskriv problemet så noggrant som möjligt. 

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
[email protected]
telefonnummer växeln 0295 016 000