Rådet för brottsförebyggande
 

Rådet för brottsförebyggande är ett sakkunnig- och samarbetsorgan som är verksamt i anslutning till justitieministeriet och som planerar och verkställer åtgärder för att förebygga brottslighet. Målet är att minska de olägenheter som följer av brott och att öka tryggheten. Det lokala brottsförebyggandet främjas genom att ge sakkunnighjälp, att delta i utdelningen av det ekonomiska stödet som justitieministeriet beviljar samt att informera om goda sätt i brottsförebyggandet.

I sin nuvarande form har rådet varit verksamt sedan 1999 men delegationen för brottsförebyggande som var föregångare till rådet inrättades redan 1989. Rådets sekretariat arbetar på justitieministeriet.

Organisation av rådet

Rådets ordförande är professor Sakari Melander. Rådets 15 medlemmar och deras personliga suppleanter representar för myndigheter som är centrala för brottsförebyggandet, forskningen, kommunalförvaltningen, kyrkan, näringslivet och organisationer.

Sätt dig in i organisationen

Internationellt samarbete

Rådet har en lång tradition av samarbete med de nordiska brottsförebyggande organisationerna. Rådet merverkar aktivt också i det europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet (EUCPN).

Läs om internationellt samarbete

Aktuella ställningstaganden

Rådet för brottsförebyggande ger rekommendationer om åtgärder för att minska brottslighet och kan ta ställning till viktiga aktuella saker vad gäller brottsbekämpning.

Titta på rekommendationer