Rådets möte
Sammansättning av rådet för brottsförebyggande

Mandattiden 1.12.2018–30.11.2021

Ordförande:
Professor Sakari Melander, Helsingfors universitetet

Viceordförande
Polisöverdirektör Seppo Kolehmainen, Polisstyrelsen

Medlemmar
(biträdande medlemmar inom parentes)

Biträdande avdelningschef Aarne Kinnunen, justitieministeriet, kriminalpolitiska avdelningen
(Specialsakkunnig Maria Wakeham-Hartonen, justitieministeriet, enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter)

Specialplanerare Eila Lempiäinen, Brottspåföljdsmyndigheten
(Överlärare Olli Kaarakka, Brottspåföljdssektorns utbildningscentral)

Tingsdomare Sanna Mikkola, Esbo tingsrätt
(Kriminalkommissarie Sakari Tuominen, Polisinrättningen i Inre Finland)

Polisöverinspektör Sami Ryhänen, inrikesministeriet
(Polisinspektör Jyrki Aho, Polisstyrelsen)

Undervisningsråd Heli Nederström, undervisnings- och kulturministeriet
(Undervisningsråd Kristina Kaihari, Utbildningsstyrelsen)

Regeringsråd Ismo Tuominen, social- och hälsovårdsministeriet 
(Överläkare Aulikki Ahlgrén-Rimpiläinen, Institutet för hälsa och välfärd)

Utvecklingschef för räddningsväsendet Vesa-Pekka Tervo, Kommunförbundet
(Chef Matti Koskinen, Helsingfors stad, säkerhets- och beredskapsenheten)

Regeringssekreterare Matleena Haapala, miljöministeriet
(Sektorchef Ulla-Kirsikka Vainio, Björneborg stad)

Professor Janne Kivivuori, Helsingfors universitet, Institutet för kriminologi och rättspolitik 
(Planerare Petri Danielsson, Helsingfors universitet, Institutet för kriminologi och rättspolitik)

Forskningsdirektör Jussi Pajuoja, Östra Finlands universitet
(Forskningschef Elina Pekkarinen, Ungdomsforskningssällskapet)

Chef för lagstiftningsärenden Tiina Toivonen, Företagarna i Finland
(Direktör Risto Karhunen, Finansbranschens centralförbund)

Räddningsöverinspektör Seppo Lehto, Regionförvaltningsverket i Lappland
(Räddningsöverinspektör Kullervo Lehikoinen, Regionförvaltningsverket i Östra Finland)

Verkställande direktör, Pentti Lemmetyinen, Setlementförbundet, Finnish Federation of Settlement Houses
(Avdelningschef, Pia Rosengård-Andersson, Folkhälsan)

Avdelningschef Maria Viljanen, Röda Korset
(Sakkunnig Sami Puumala, Kyrkostyrelsen)

Jurist Marjut Vuorela, Centralförbundet för De Gamlas Väl ry
(Verkställande direktör Leena-Kaisa Åberg, Brottsofferjouren)