Sammansättning av rådet för brottsförebyggande

Mandattiden 1.12.2018–30.11.2021

Ordförande:
Professor Sakari Melander, Helsingfors universitetet

Viceordförande
Polisöverdirektör Seppo Kolehmainen, Polisstyrelsen

Medlemmar
(biträdande medlemmar inom parentes)

Avdelningschef Ari-Pekka Koivisto, justitieministeriet
(Specialsakkunnig Maria Wakeham-Hartonen, justitieministeriet)

Specialplanerare Eila Lempiäinen, Brottspåföljdsmyndigheten
(Överlärare Olli Kaarakka, Brottspåföljdssektorns utbildningscentral)

Tingsdomare Sanna Mikkola, Esbo tingsrätt
(Kriminalkommissarie Sakari Tuominen, Polisinrättningen i Inre Finland)

Polisöverinspektör Sami Ryhänen, inrikesministeriet
(Polisinspektör Tuomas Pöyhönen, Polisstyrelsen)

Undervisningsråd Heli Nederström, undervisnings- och kulturministeriet
(Undervisningsråd Kristina Kaihari, Utbildningsstyrelsen)

Regeringsråd Ismo Tuominen, social- och hälsovårdsministeriet 
(Överläkare Aulikki Ahlgrén-Rimpiläinen, Institutet för hälsa och välfärd)

Sakkunnig Ari Korhonen, beredskap och säkerhet, Kommunförbundet
(Chef Niina Snö, Helsingfors stad, säkerhets- och beredskapsenheten)

Regeringssekreterare Matleena Haapala, miljöministeriet
(Stadsdirektör Ulla-Kirsikka Vainio, Rovaniemi stad)

Professor Janne Kivivuori, Helsingfors universitet, Institutet för kriminologi och rättspolitik 
(--, Helsingfors universitet, Institutet för kriminologi och rättspolitik)

Forskningsdirektör Jussi Pajuoja, Östra Finlands universitet
(Forskningschef Lotta Haikkola, Ungdomsforskningssällskapet)

Chef för lagstiftningsärenden Tiina Toivonen, Företagarna i Finland
(Direktör Niko Saxholm, Finansbranschens centralförbund)

Räddningsöverinspektör Seppo Lehto, Regionförvaltningsverket i Lappland
(Räddningsöverinspektör Kullervo Lehikoinen, Regionförvaltningsverket i Östra Finland)

Verkställande direktör, Pentti Lemmetyinen, Setlementförbundet
(Avdelningschef, Pia Rosengård-Andersson, Folkhälsan)

Avdelningschef Maria Viljanen, Röda Korset
(Sakkunnig Sami Puumala, Kyrkostyrelsen)

Jurist Marjut Vuorela, Centralförbundet för De Gamlas Väl ry
(Verkställande direktör Leena-Kaisa Åberg, Brottsofferjouren)