Sammansättning av rådet för brottsförebyggande

Mandattiden 1.7.2024–31.5.2027

Ordförande:
professor Sakari Melander, Helsingfors universitetet

Viceordförande
polisöverdirektör Seppo Kolehmainen, Polisstyrelsen

Medlemmar
(biträdande medlemmar inom parentes)

enhetschef Lauri Rautio, justitieministeriet
(specialsakkunnig Maria Wakeham-Hartonen, justitieministeriet)

polisöverinspektör Heidi Kankainen, inrikesministeriet
(polisöverinspektör Sami Nevalainen, inrikesministeriet)

direktör Jari Keinänen, social- och hälsovårdsministeriet 
(specialsakkunnig Minna Viuhko, social- och hälsovårdsministeriet)

undervisningsråd Heli Nederström, undervisnings- och kulturministeriet
(överinspektör Marja Pulkkinen, undervisnings- och kulturministeriet)

specialsakkunnig Pauliina Penttilä, kommunikationsministeriet
(direktör Samuli Bergström, Cybersäkerhetscentret, Transport and kommunikationsverket Traficom)

miljöråd Jaana Nevalainen, miljöministeriet
(lagstiftningsråd Matleena Haapala, miljöministeriet)

ledande sakkunnig Jani Lehto, arbets- och näringsministeriet
(ledande sakkunnig Terhi Kuljukka-Rabb, Finks Handel r.f.)

hovrättsråd Sanna Mikkola, Helsingfors hovrätt
(distriktsåklagare Jussi Sjöblom, Åklagarmyndigheten)

enhetschef Antti Kanerva, Brottspåföljdsmyndigheten
(direktör Minna Saukko, Brottspåföljdsmyndigheten)

eolisinspektör Tuomas Pöyhönen, Polisstyrelsen
(specialforskare Petri Danielsson, Centralkriminalpolisen)

utvecklingschef Ari Korhonen, Kommunförbundet
(riskhanterings- och säkerhetsdirektör Jouni Perttula, Tammerfors stad)

servicechef Tytti Mäkinen, Egentliga Finlands välfärdsområde
(integrationsdirektör, Chef för kundhandledning Leena Säkäjärvi, Mellersta Nylands välfärdsområde)

överinspektör för ungdomsväsendet Kirsi Kohonen, Regionförvaltningsverket i Östra Finland
(konsultativ tjänsteman Antti Saarinen, Regionförvaltningsverket i Lappland)

överkommissarie Mika Ranki, Polisyrkeshögskolan
(specialforskare Terhi Kankaanranta, Polisyrkeshögskolan)

professor Mikko Aaltonen, Östra Finlands universitet
(universitetslärare Mia Kilpeläinen, Östra Finlands universitet)

teamchef Heikki Turkka, Stationens Barn r.f.
(chef för våldsarbete Petri Salakka, Helsingforsmission r.f.)