Lokal verksamhet

Lokalt brottsförebyggande och lokal medvetenhet om förebyggande av brott utvecklas utgående från nämnda åtgärder i det brottsförebyggande programmet. I det brottsförebyggande programmet betonar man att alla kan delta i förebyggandet av brott – såväl yrkesverksamma inom olika branscher som medborgare. Synpunkter från kommuner och invånarna i bostadsområden kompletterar kompetensen hos yrkesfolk inom brottsförebyggande. Ett centralt mål inom det brottsförebyggande programmet är och att ge invånarna möjligheter att delta och påverka. Invånarna har en central roll när det gäller att öka gemenskapen inom det egna området och de har ofta värdefull information om säkerheten i området.

Med lokalt arbete kan man ingripa i regionala brottsfenomen och invånarnas säkerhetsfarhågor. Rådet för brottsförebyggande beviljar bidrag för lokalt brottsförebyggande och förmedlar information om verktyg som det lönar sig att utnyttja i det lokala arbetet. På underflikarna finns det ytterligare information om bidrag, arbetsformer och det brottsförebyggande programmets åtgärder.

 

Ung person som brottsoffer och gärningsman

Det lönar sig att tala med unga om brott och brottslighet. På detta sätt kan man förebygga att unga begår eller blir offer för brott.

Material för att förbygga brott bland unga

Butiksstöld och medling

Guiden innehåller detaljerad information om hur brott inom handeln, såsom butiksstöld och snatteri, kan lösas effektivt med hjälp av medling.

Medling i brottmal inom handeln

Trygghetsvandringar

Trygghetsvandringar är en metod för att hämta samman innevånarna, myndigheterna och de andra centrala aktörerna för att tillsammans fundera hur ställen kunde förändras och förbättras.

Råd för trygghetsvandringar

Gemenskapen inom bostadsområdet

Det finns olika modeller och principer som lokala aktörer kan utnyttja för att öka gemenskapen inom sitt eget område.

Metoder för att öka gemenskapen

Brottsförebyggande tävling

Vinnaren av nationella tävlingen representerar Finland i årets europeiska brottsförebyggande tävling.

Mer information om tävlingen