Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbetet

Årligen beviljar justitieministeriet samfund statsunderstöd för lokalt brottsförebyggande arbete och utvärdering av de genomförda projekten. Understödet är avsett för att främja lokala projekt och samarbete för brottsförebyggande samt för att engagera lokala resurser i brottsförebyggande verksamhet. Statsunderstöd har beviljats sedan 1998.

Mer om det brottsförebyggande projektet och stadsunderstöd