Kommentarer

Du kan kommentera eller lägga fram utvecklingsförslag om Brottsförebyggande rådets webbplats eller verksamhet. Ange din kontaktinformation om du vill ha svar på din kommentar. Officiell post skall skickas till justitieministeriets registratorskontors e-postadress: registratorskontoret.jm(at)gov.fi.
 

Respons

*Obligatorisk

Behandling av personuppgifter

Respons som lämnas in styrs till e-postlådan av sekretariatet av rådet för brottsförebyggande. De meddelanden som myndigheten enligt bestämmelserna om god informationshantering ska föra en förteckning över, registreras i justitieministeriets ärendehanteringssystem. Andra meddelanden raderas kalenderårsvis. Mer information om hur personuppgifter som samlats in på responsblanketten behandlas finns på sidan Dataskydd på ministeriets webbplats.