Kommentarer

Behandling av personuppgifter

Respons som lämnas in styrs till e-postlådan av sekretariatet av rådet för brottsförebyggande. De meddelanden som myndigheten enligt bestämmelserna om god informationshantering ska föra en förteckning över, registreras i justitieministeriets ärendehanteringssystem. Andra meddelanden raderas kalenderårsvis. Mer information om hur personuppgifter som samlats in på responsblanketten behandlas finns på sidan Dataskydd på ministeriets webbplats.