Metoder för att öka gemenskapen

Det finns olika modeller och principer som lokala aktörer kan utnyttja för att öka gemenskapen inom sitt eget område.

Låghusets förgårdAtt öka gemenskapen är en central prioritering inom det nationella programmet för brottsförebyggande. Lokal gemenskap förbättrar invånarnas välfärd och trygghetskänsla och förebygger också brottslighet. Här presenteras redskap för att öka gemenskapen i bostadsområden och bland invånarna. Modellerna kan utnyttjas av yrkesfolk eller frivilliga i kommuner, invånar- och byaföreningar eller andra lokala organisationer och föreningar. Man kan öka och upprätthålla gemenskapen till exempel genom att skapa gemensam verksamhet för olika grupper samt uppmuntra dem att utveckla sitt eget bostadsområde i en trivsammare och tryggare riktning.