Priset i tävlingen för brottsförebyggande gick till förändringsarbetet med ungdomar och rappmusiken

Utgivningsdatum 23.9.2019 14.18
Pressmeddelande
Prisutdelning
Priset i tävlingen för brottsförebyggande 2019 gick till ungdomsverksamheten i en stödstiftelse inom kriminalvården. På bilden Kimmo Gustafsson, Mirja Salo, Markus Alanko och Sakari Melander.

Priset i den nationella tävlingen för brottsförebyggande 2019 gick till ungdomsverksamheten i en stödstiftelse inom kriminalvården (Kriminaalihuollon tukisäätiö, Nuorten toiminta). Verksamhetens centrala metoder består i att erbjuda kamratstöd, professionellt stöd och till exempel musik- och sportmöjligheter i syfte att stöda ett liv utan rusmedel och kriminalitet. Tävlingens tema var att förebygga och minska de skador som har samband med narkotikarelaterad ungdomsbrottslighet och narkotikabruk hos unga.

I tävlingen som ordnades av rådet för brottsförebyggande deltog sex projekt med syftet att få slut på ungas narkotikabruk eller minska de skador som narkotikabruket orsakar. Det vinnande projektet representerar Finland i den europeiska brottsförebyggande tävlingen i Helsingfors i december.

Rådets jury valde ungdomsverksamheten Nuorten toiminta i stödstiftelsen Kriminaalihuollon tukisäätiö till vinnare. Målgruppen för verksamheten är unga människor i 15–29-års åldern som uppvisar symptom genom att begå brott eller använda rusmedel. Syftet med verksamheten är att de unga ska förbinda sig till och få stöd av verksamheten och nätverken redan under fängelsetiden, och att på det sättet förebygga marginalisering och återfallsbrottslighet. Ungdomsverksamheten erbjuder en gemenskap där den unga blir bemött som en jämbördig medlem oberoende av sin bakgrund. Metoderna består av musik, sport, kultur, kamratstöd och intensivt professionellt stöd.

Enligt rådet var också de andra tävlingsprojekten förtjänstfulla på många sätt. Projekten visar att det finns ett mångsidigt urval av metoder för att förebygga brott.

Unga behöver en gemenskaps stöd

Rådet ansåg att stödstiftelsens ungdomsverksamhet går på djupet med de mångfacetterade problemen hos unga som använder rusmedel, förebygger återfall i brott och hjälper de unga att bryta sig loss från kriminaliteten. Projektets arbetsmetoder är helhetsinriktade och stöder rusmedelsfri gemenskap på olika sätt. Rådet värdesatte högt till exempel den verksamhet där den ungas självförtroende och förmåga att uttrycka känslor stärks genom att skapa musik och lyrik. Viktigt är också att den unga får stöd med att ersätta den tidigare kamratkretsen med en ny gemenskap och lär sig de grundläggande färdigheter som behövs i vardagen, som till exempel att laga mat. Sist men inte minst är syftet att motivera den unga att söka jobb och att utbilda sig. Projektet har haft positiva resultat när det gäller sysselsättningen.

De som själva arbetar inom ungdomsverksamheten anser att det viktigaste är hur den unga blir bemött.

– Det viktigaste för att en metod ska lyckas är attityden och värdegrunden hos de som arbetar här. Vi är alla på samma nivå och vi är närvarande för varandra. Vi väljer att se något gott i varje person, och detta försöker vi förstärka. Hos oss får den unga möjligheten att vara en del av en stödjande gemenskap och att bygga upp en ny identitet, säger Mirja Salo, ansvarig gruppledare vid stödstiftelsen.

Mer information om tävlingen: Saija Sambou, specialplanerare, tfn 02951 50352, [email protected]

Mer information om Nuorten toiminta: Mirja Salo, ansvarig gruppledare, tfn 050 412 4039, [email protected]

Rådets beslut om vinnaren av den nationella tävlingen samt utvärderingen av projekten (på finska)