Haaste har nya webbsidor

Haaste har nya webbsidor

Webbtidskriften Haaste handlar om brottsförebyggande samt kriminalpolitik. Utgivaren är rådet för brottsförebyggande och justitieministeriet. Tyvärr publiceras webbtidskriften endast på finska.

Haaste webbtidskriften

Material om förebyggande av brott bland unga

Material om förebyggande av brott bland unga

Materialet är avsett för lärare, ungdomsarbetare och andra som har att göra med ungdomar bl.a. via hobbyverksamhet. Avsikten är att öka möjligheterna att ta upp frågor som gäller brott och säkerhet med ungdomar.

Bekanta dig med webbmaterial

Säkerhetsråd för äldre

I anvisningarna ges konkreta råd om hur man själv kan minska risken för att bli brottsoffer. Rådet för brottsförebyggande önskar att närpolisen i samarbete med seniororganisationer och andra centrala instanser kan sprida denna information.

Ladda ned anvisningarna på Publikationer-sidan

Förebyggandets lönsamhet

För att det ska löna sig att vidta en brottsförebyggande åtgärd måste de skador som brottsligheten orsakar minska i åtminstone samma mån som det uppstår kostnader när åtgärden genomförs. Den brottsförebyggande verksamhetens lönsamhet kan undersökas på många olika sätt.

Kostnader och nyttor

Trygghets-vandring

Trygghetsvandringar är en metod för att hämta samman innevånarna, myndigheterna, föreningarna, företag, samt fastighetsägarna och de andra centrala aktörerna inom en viss ort för att tillsammans fundera hur ställen som upplevs otrygga kunde förändras och förbättras.

Bekanta dig med idén