Områdesinriktat miljöarbete vann tävling i brottsförebyggande arbete

Utgivningsdatum 21.9.2022 15.55
Nyhet
Annuska Dal Maso, Inari Viskari och Heikki Mäkiprosi

I den brottsförebyggande tävlingen 2022 sökte man god praxis för arbete med särskilt utsatta offer. Vinnaren är modellen för bostadsområdesinriktat miljöarbete som har utvecklats i Helsingfors. Ett brett samarbete förbättrar säkerheten och hänvisningen till tjänster för unga och kvinnor med substansberoende, som är en särskilt utsatt grupp. Samtidigt ökar trygghetskänslan för alla i området.

Genom det nya sektorsövergripande och samordnade arbetssättet för grannskapsarbete som utvecklats i Helsingfors kan man minska fördomar mot personer med substansberoende och hjälpa dem att söka sig till tjänster. I synnerhet unga och kvinnor med ett aktivt substansbruk löper på gatan utan skydd ständigt risk för att bli utnyttjade och illa behandlade. Modellen för miljöarbete har under detta år utvecklats i samarbete med experter på beroendeproblematik och andra sakkunniga, polisen och invånarna. Modellen testas just nu i området kring Sörnäs metrostation (Kurvi).

Målet med projektet var att skapa en allmän modell för miljöarbete som oberoende av verksamhetsort, region och aktörer ger struktur och god praxis för arbetet. Med tanke på särskilt utsatta offer lyfte man särskilt fram arbetet med att stoppa stigmatiseringen av personer med substansberoende, minska oroligheterna och öka allas trygghetskänsla. I modellen för miljöarbete satsas det på kommunikation, lättillgänglighet och samordning av uppsökande arbete. Miljöarbetets styrka är en struktur som engagerar människorna i området.

Vinnaren av den nationella tävlingen i brottsförebyggande arbete valdes av en oberoende jury som utsågs av justitieministeriet. Juryn uppskattade särskilt det samordnade sektorsövergripande samarbetet kring miljöarbete som utgår från bostadsområden och möjligheterna att sprida verksamhetsmodellen. Också i ett av de andra tävlingsbidragen, som gällde efterbehandlingen av allvarliga brott (SAUMA-projektet), såg juryn fördelar till exempel i det omfattande samarbetet som syftar till att minska de trauman och hämndtankar som ett allvarligt brott orsakar offret. Utvärdering hade inte någon stor roll i de två projekten. Juryn vill därför betona att det bör reserveras ett anslag för utvärdering av effekterna åtminstone i stora brottsförebyggande projekt.

Det vinnande projektet representerar Finland i den europeiska tävlingen i brottsförebyggande arbete (ECPA). Priserna delas ut vid en konferens om brottsförebyggande som hålls i Tjeckien den 8–9 december.

Ytterligare information

Tävlingen: Saija Sambou, specialsakkunnig, justitieministeriet, tfn 0295 150 352, [email protected]
Kurvi-arbetsgruppen: Heikki Mäkiprosi, äldre konstapel, polisinrättningen i Helsingfors, tfn 0295 471 090, [email protected]
Substansbrukarnas perspektiv: Annuska Dal Maso, chef för mötande arbete, A-klinikstiftelsen, tfn 050 356 6207, [email protected]
Nationell utveckling av miljöarbetet: Inari Viskari, specialist, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 0295 247 909, [email protected]