Brottsofferjourens särskilda stödtjänst för offer för människohandel vann tävlingen i brottsförebyggande arbete

Utgivningsdatum 2.10.2023 16.22
Nyhet
Viivi Kirvesoja (till vänster), Katariina Iskala-Blomster, Pia Marttila, Karoliina Mäkinen och Noora Vuorelainen från Brottsofferjouren.

Temat för tävlingen i brottsförebyggande arbete 2023 var god praxis för att motarbeta arbetsrelaterad och annan människohandel. Till vinnare valdes Brottsofferjourens särskilda stödtjänst för offer för människohandel. Syftet med stödtjänsten är att nå och hjälpa så många offer för människohandel och relaterade brott som möjligt och på så sätt ingripa i situationer där människor blir utnyttjade och förhindra att nya personer blir offer för människohandel.

Brottsofferjourens tjänst med låg tröskel når årligen hundratals sådana offer för människohandel och relaterade brott som inte kan eller vågar söka sig till myndighetstjänster. Offer styrs till Brottsofferjourens särskilda stödtjänst också via andra myndighets- och organisationstjänster. Förutom stöd i själva straffprocessen erbjuds offren också konfidentiell rådgivning och hjälp till exempel i frågor som gäller rättsskydd och uppehållstillstånd. Offret får hjälp med att söka sig till andra samhälleliga tjänster och vid behov har man nära kontakt med offret under hela klientrelationen.

Brottsofferjourens särskilda stödtjänst inrättades 2015. Uppföljningen som gjordes 2022 visar att tjänsten hade nått dubbelt fler personer (1253) än förväntat och responsen från dem som använt tjänsten var mycket positiv. Offren har också vågat söka sig till myndighetstjänster och begära polisutredning i sin sak.

Juryn prisade det breda samarbetet och innovativa initiativ

Vinnaren av den nationella tävlingen i brottsförebyggande arbete valdes av en oberoende jury som utsågs av justitieministeriet. Enligt juryn motsvarar Brottsofferjourens särskilda stödtjänst för offer för människohandel väl tävlingens tema. Förutom att erbjuda individuellt stöd till enskilda offer har tjänsten också haft samhälleliga effekter. Det grundläggande arbetet i att stödja offer är inte i sig en ny arbetsform, men inom ramen för denna verksamhet har man utvecklat nya innovativa verksamhetssätt, bland annat fältarbete och aktivt utnyttjande av olika samarbetsnätverk på bred front.

I år deltog fem projekt i tävlingen. I alla ansökan betonades samarbete mellan olika myndigheter. Rådet anser att utvärderingar av projekt för brottsförebyggande bör ökas.

Det vinnande projektet representerar Finland i den europeiska tävlingen i brottsförebyggande arbete (ECPA). Priserna delas ut den 13–14 december vid en konferens om god praxis inom brottsförebyggande som ordnas i Valencia i Spanien.

Ytterligare information:
Tävlingen: Saija Sambou, specialsakkunnig, justitieministeriet, tfn 0295 150 352, [email protected]
Brottsofferjouren: Pia Marttila, samordnande specialsakkunnig, tfn 040 630 9669, [email protected]

Bilaga: juryns beslut (på finska)

Konferens om god praxis inom det europeiska nätverket för brottsförebyggande