Årets tävling i brottsförebyggande arbete inleds

Utgivningsdatum 16.6.2023 9.30
Nyhet

I år är temat för den nationella tävlingen i brottsförebyggande arbete att förebygga arbetsrelaterad och annan människohandel.

I tävlingen i brottsförebyggande 2023 efterlyses god praxis för att förebygga människohandel som sker i arbetet eller i andra sammanhang eller därmed jämförbart utnyttjande. Tävlingsbidragen kan också anknyta till att stödja personer som fallit offer för människohandel. Verksamheten kan basera sig på olika metoder för att förebygga brott.

Det vinnande projektet representerar Finland i den europeiska tävlingen i brottsförebyggande arbete (ECPA).

Både i den nationella och i den europeiska tävlingen bedöms bidragen särskilt utifrån följande kriterier: (1) Verksamheten ska fokusera på att förebygga brottslighet eller rädsla för brott inom det angivna temat. Verksamheten ska helst vara (2) utvärderad och kunna visa resultat, (3) bygga på samverkan mellan olika aktörer, (4) kunna upprepas i andra medlemsstater och (5) vara innovativ.

Vinnaren av den nationella tävlingen väljs i september av en oberoende jury som utses av justitieministeriet. Den europeiska tävlingen i brottsförebyggande arbete ordnas av det europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet. En jury tillsatt av nätverket utser en vinnare som får ett pris på 10 000 euro. De bidrag som placerar sig på andra och tredje plats belönas med varsitt hedersomnämnande och pris på 5 000 euro. Priserna delas ut vid en konferens om brottsförebyggande som hålls i Valencia i Spanien den 13–14 december.

Tävlingsbidragen ska ha inkommit till justitieministeriet senast den 25 augusti.

Ytterligare information
Saija Sambou, specialsakkunnig, tfn 0295 150 352, [email protected] 

Anmälningsblankett och mer information om tävlingen