Ansökan om understöd för lokalt brottsförebyggande 2022 har inletts

Utgivningsdatum 19.1.2022 11.21
Nyhet

Justitieministeriet beviljar samfund årligen statsunderstöd för lokalt brottsförebyggande arbete.

År 2022 välkomnas ansökningar särskilt för projekt som genomförs i glesbygden för att förebygga brottslighet, utveckla samarbetet inom brottsprevention och minska rädslan för brott.

Det totala understödsbeloppet uppgår till 70 000 euro. Ansökningstiden går ut den 31 mars.

Mer information

Understöd för lokala brottsförebyggande projekt