Den brottsförebyggande tävlingen startar – temat är brott riktade mot äldre

Utgivningsdatum 26.5.2016 19.36
Pressmeddelande

Rådet för brottsförebyggande anordnar en nationell brottsförebyggande tävling. Vinnaren representerar Finland i årets europeiska brottsförebyggande tävling. Temat för i år är förebyggande av brott som riktar sig mot äldre.

anhörig eller någon som de i övrigt är beroende av.

Med förebyggandet av brott som riktar sig mot äldre avses till exempel åtgärder som förbättrar känslan av trygghet eller förhindrar eller minskar
• ekonomiskt utnyttjande såsom bedrägeri eller kreditkortsbrott
• fysiskt eller sexuellt våld såsom misshandel, missbruk av läkemedel eller försummelse av vård.
Brotten kan utföras av utomstående, anhöriga eller personer som vårdar eller assisterar den äldre.

Ett projekt som deltar i den brottsförebyggande tävlingen kan anknyta till något av de teman som nämns eller till någon annan form av förebyggande av brott som riktar sig mot äldre.

Både i den finska och i den europeiska tävlingen i brottsförebyggande bedöms kandidaterna enligt bl.a. följande kriterier: (1) Projektet ska koncentrera sig på förebyggandet av vardagsbrottslighet eller rädslan för brottslighet inom ramen för tävlingens tema. Dessutom ska projektet (2) bevisligen ha uppnått de uppsatta målen, (3) bygga på samarbete mellan olika aktörer, (4) kunna genomföras också i andra medlemsstater samt gärna (5) vara kreativt.

Vinnaren av den nationella tävlingen väljs i september av en oberoende jury som utses av rådet för brottsförebyggande. Den europeiska brottsförebyggande tävlingen anordnas av det europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet (EUCPN). Vinnaren utses av en jury tillsatt av nätverket och får ett pris på 10 000 euro. Dessutom får två andra projekt hedersomnämnande och ett pris på 5 000 euro. Prisen utdelas i en konferens om brottsförebyggande som hålls i Bratislava den 14–15 december 2016. Finlands representant belönas med en fullt betald resa till konferensen i Bratislava.

Förslagen till pristagare ska skickas till justitieministeriet senast den 31 augusti.

Ytterligare upplysningar: specialplanerare Minna Piispa, kriminalpolitiska avdelningen/JM, tfn 02951 50223, e-post: [email protected]